Gökdere Vadisi Doğasında Yol Safari Gökdere Endemik Ekosistemi - Antalya


Açıklama: Gökdere Vadisi Doğasında Yol Safari Gökdere Endemik Ekosistemi - Antalya
Kategori: Gezi Notlarımız
Eklenme Tarihi: 18 Ağustos 2014
Geçerli Tarih: 23 Ekim 2021, 05:04
Site: Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
URL: http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/haber_detay.asp?haberID=25
ISBN 978-605-88104-0-2
Gökdere Vadisi Doğasında Yol Safari Gökdere Endemik Ekosistemi - Antalya
Olağanüstü doğa formasyonuna sahip Gökdere Vadisinde arkadaşım Hüseyin Kula ile araç safari yaptık.
Gökdere antiklinali: Gedeller köyü güneydoğusunda, bölgenin en eski formasyonu olan Permien, eksen istikametinde olmak üzere yüzeye çıkmıştır. Antiklinalin kuzeydoğu ucu çökmüş ve böylece Gökdere vadisi meydana gelmiştir. Gökdere köyünün güneydoğusunda, takriben 4 km uzunluğunda ve l km amplitüdünde olmak üzere bir şariyaj tespit olunmuştur. Burada Trias tabakaları 30-55° ile Üst Kretase tabakaları üzerine sürüklenmiştir.
Gökdere Köyü ve Gedeller mahallesi, Sivri dağın solundaki büyük kayalık sahadır. Sağında ilginç Balaban kayalıkları vardır. Alt kısmında bulunan Koyunaşağı Çukuru Sırtı, kuruyan asırlık deresi, Taşlı deresi, Koyun Çukuru Vadisi, Kaplankapanı Tepesini ondan ayıran denize bakan yüzüdür. Çilek Yıkan tepesi Gökdere yüksek zirvesidir.
Gedeller mahallesinden girildiğinde muhteşem doğa ilkbaharda rengarenk endemik ekosistemleri muhteşemdir. Vadinin içine doğru solda koyun Çukuru şelalesi yaz kış yeşil çevresi ile canlıdır. Çalba'ya bakan tarafında yer alan. karmaşık doğa sistemleri büyüleyicidir. Çalbalı Dağının tamamı ormanlık olup Ardıç (Juniperus), Sedir (Cedruslibani), Kızılçam (Pinus buritia) oldukça fazladır. Dereler boyunca ise çınar (plantanus orientalis), sandal ağacı (Arbutus andrachne), şimşir (Buxus semperuirens), Palamut meşesi (Quercus ithaburensis) gibi orman ağaç türleri gibi çok çeşit bulunmaktadır.
Ayrıca maki türleri de oldukça fazladır, dağın kuzey yüzünde. Buralarda yürümek ise imkansızdır. Dağın kuzey, güney ve doğu yüzü pek sarptır, dağcılık tekniği isteyen bir tırmanış gerektirir. Kayaları ise çok Çürüktür, aşağıya doğru incelerek Gedeller Mahallesine doğru bir bıçak sırtı gibidir. Bu sırttan yürümek çok zordur. En yüksek sırtı Sivri Tepedir. Güney tarafı sarp kayalık ve uçurumdur, tırmanmak ormanlık alan nedeniye çok zordur. Bu yüzü Dastar Atanı Tepesine. (Dastar, kadınların başlarına örtükleri yazmadır) Gökdere Vadisi ve Göyük Vadisinin Hacı Ahmet Mezarlıklarına
ve çam dağına paraleldir.


-----------------------------------
Çekimler: Mehmet Sökmen - Çekim Tarihi 13.03.2014 Antalya
Video Prodüksiyon Yönetmeni - Mehmet Sökmen TV
Yapım ve Yayın Mehmet SÖKMEN - 0532 5258493
www.mehmetsokmeninyeri.com