http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Karaboğaz Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sulak Alanı Kızılırmak Deltası - Bafra - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Karaboğaz Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sulak Alanı Kızılırmak Deltası - Bafra

Karaboğaz Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sulak Alanı Kızılırmak Deltası - Bafra

Tarih 27 Şubat 2015, 07:57 Editör Mehmet SÖKMEN

Karaboğaz Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sulak Alanı Kızılırmak Deltası - Bafra

ISBN: 978-605-88104-0-2
Karaboğaz Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sulak Alanı Kızılırmak Deltası - Bafra
Karaboğaz gölü Bafra Delta ovasının  batı  kesiminde oluşmuş kıyı set gölüdür. Göl alanı yaklaşık 160 hektar olup doğu – batı doğrultusunda  uzanmaktadır. Göl  alanı  kışın yağışlarla birlikte alanı genişlerken, yaz  mevsiminde  kuraklık  etkisiyle  daralmaktadır. Göl, geniş  bataklık ve sazlıklarla kaplıdır. Kış mevsiminde Yaban ördeği, Kaz, Karabatak ve diğer  su kuşları  için barınma alanıdır. Göl sularında tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.
 Gölün ağız kısmı zaman zaman dalga biriktirmesi sonucu kapanır. Göl, Bedeş çayının sularını boşalttığı bir alan durumundadır.Göl alanı kışın iyi bir avlanma alanıdır. Ayrıca göl içersinde yetişen kamış  ve  sazlar  göl çevresinde oturanlar için  ekonomik bir gelir kaynağıdır . Sazlardan hayvan  barınağı örtüsü yapılırken Kamış ve Kındıra  bitkisinden hasır, sepet ve hasır oturaklar yapılmaktadır.
 Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Karaboğaz Gölü'nün çevresinde sazlık ve bataklık alanlarda çok sayıda kuş türü yaşamaktadır. Değişik mevsimlerde göçmen kuşlarında uğrak yeri konumundadır. Avcılık Atıcılık Kulübü üyeleri av mevsiminde bu mevkide avlanırlar.
 Kızılırmak Deltasının batısında yer alan Karaboğaz gölünün çevresindeki sazlık ve bataklık alanlarla sulak alan ekosistemi biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Flora ve Fauna zenginliği yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.
 Karaboğaz gölü Dünyanın gözbebeği Kızılırmak Deltasında çok önemli kuş cennetidir. Türkiye’nin, Karadeniz sahilindeki doğal güzelliklerini koruyabilmiş en büyük ve en önemli sulak alanı olan Karaboğaz Gölü, biyolojik üretim yönünden bol gıda ihtiva eden karakterlerde bir sulak alan ekosistemidir.  
 Türkiye’de bulunan 420 kuş türünden, Kızılırmak delta gölünde bugüne kadar 340 kuş türü saptanmış bu türlerin 140 adeti bu alanda üremelerini gerçekleştirmektedir. Tüm dünya’da nesli tehlike altında olan 24 kuş türünden, 15 adeti Karaboğaz Gölünde tespit edilmiştir.          
 Bafra ovasının ortasından geçen Kızılırmak’ın her iki yakasında çok sayıda göllerde sadece bir tanesi olan Karaboğaz Gölü, sahasında muhteşem doğal güzelliklerin bulunduğu ormanlık alanlar ve subasar ormanları da yer alır. Bafra ilçesinde su ürünleri bakımından oldukça zengin görülen göller, çok büyük ekonomik değerlere sahiptir. Özellikle kış ve ilkbahar döneminde kuş gözlemciliği için çok uygundur.
 Türkiye’nin ender su basar karakterli ormanlarından biri olan Yörükler Galeriç Orman Piknik ve doğa yürüyüşleri için eşi bulunmaz bir alandır. Bu muhteşem güzellikteki doğa cennetleri, Kızılırmak Deltası içerisinde Karaboğaz Gölü çevresinde yer alıyor.  
 Karaboğaz Gölü Türkiye'nin Karadeniz sahilindeki doğal özelliklerini koruyabilmiş en güzel ve en önemli sulak alanıdır. Samsun ilinde, Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü yerde Bafra, Alaçam, 19 Mayıs ilçeleri sınırları içinde kalan kısmıdır.
 Samsun-Sinop Karayolunun Kuzeyinde kalan alanda 56.000 hektar genişliğinde delta ovası içindeki bu göl sazlıkları sahası, yaklaşık 1.500 hektar genişliğinde olup, çevre sazlıkları ile olağan üstü görsel ve ekonomik zenginlik kaynağıdır. Karaboğaz Gölü sulak alan ekosistemi, biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Flora ve Fauna zenginliği yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Özellikle kuş varlığı ve kumullardaki bitki örtüsü ile sazlıklar gölün, canlılar için çok önemli doğal kaynak olduğunu gösteriyor.
 Karaboğaz gölü ve çevresi çoğunlukla bataklık alanlardır. Ayrıca çevresindeki ormanlık alanlar da muhteşem doğal bir güzellikler barındırır. Su ürünleri yönünden oldukça zengin yapıya sahip görülüyor. Çoğunlukla iki yanı su olan toprak yolda yavaş yavaş aracınızla ilerlerken sulak alan üzerinin birden yeşillikle kaplandığını ve bataklığa dönüştüğünü göreceksiniz. Yeşilliklerin arasında sazlıklar ve içlerinde oynaşan bir sürü değişik kuş görmek insana beynindeki tüm sıkıntıları unutturuyor. Kuş Cenneti içinde yer alan Karaboğaz Gölü, balık, kurbağa ve sülük açısından da inanılmaz bir zenginliğe sahiptir. Tuna İnci Balığı, Sazan, Tatlısu Kefali, Söğüt Balığı, Kızılkanat, Has Kefal, Rus Kefali, İnce dudaklı Kefal gibi türler bulunmaktadır. Bu çeşitlilikten nasıl bir cennet olduğunu biraz olsun anlamaya yeter sanırım.
 Karaboğaz Gölünün biyolojik özellikleri çeşitlilik ihtiva eder. Sucul ekosistemlerin birincil üreticileri alglerdir. Yapılan araştırmalarda gölde planktonik alglerin mevsimsel değişimi önemli farklılık göstermektedir. Kış aylarında toplam fitoplankton değişimi azalma gösterirken, bahar ayları başında önemli bir artış gösterip sonlarına doğru azalma söz konusu olmaktadır. Yaz aylarında da ciddi bir değişim ve bunu takiben aşırı fito plankton çoğalmaları izlenmektedir.
 Fito planktonik organizmaların mevsimsel değişimi çevresel faktörlerle yakından ilişkilidir. Farklı yapısal özelliklere sahip olmaları nedeniyle mevsimsel süksesyonu ve dağılımları farklılık göstermektedir. Karaboğaz Gölü’nde planktonik algler ile ilgili yapılan bir araştırmada gölün fito plankton kompozisyonu farklı türleri belirlenmiştir.
 Fito planktonun popülasyon yoğunluklarındaki farklılıklar besin zincirinin diğer basamaklarındaki canlıları da etkilemesiyle ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. Fito plankton sınıflarının baskınlık değişimine bakıldığında ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında
çok farklı plankton baskınlığı ortaya çıkar.
 Gölde sucul ekosistemlerde besin zincirinin birinci halkasını fito plankton, ikinci halkasını zoo plankton oluşturur. Fito plankton tür çeşitliliği ve yoğunluğundaki artış zincirin bir üst basamağında yer alan zoo planktonun artmasına ön ayak olmaktadır. Sucul ortamlardaki besin zincirinde, yağlar, karbonhidratlar ve proteinler ilk üretici olan fito planktonik alg grupları tarafından sentezlenir ve zincirin bir üst besin kademesine geçerler.
 Bu bitkisel protein ilk olarak, zoo planktonun Krustase grubunda hayvansal proteine dönüşür. Bu özelliği ile zoo plankton, proteine gereksinim duyan canlılar için besin zincirinin önemli bir basamağını oluşturur. Zoo plankton türlerinin büyük bir kısmının trofik düzeyin, su kalitesinin ve kirlilik seviyesinin belirlemesinde indikatör olarak kullanılmaları sahip oldukları önemi daha da arttırmaktadır. 
 Göl sulak alanları gerek ekolojik dengenin sağlanmasında, gerekse biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük önem taşımalarının yanı sıra yöre ve ülke ekonomisine çok büyük katkıları olan ekosistemlerdir. Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası doğal habitatları ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Ramsar Alanı olarak tanımlanmaktadır. Delta, doğal özellikleri korunmuş çok önemli sulak alanlara sahiptir.
 Bu sulak alanlardan biri olan Karaboğaz Gölü, bölgede tarım, turizm ve balıkçılık açısından önemli bir ekosistem oluşturmaktadır. Su ürünleri besin ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, birçok kişiye istihdam sağlamakta, ekonomik ve sosyal gelişmeye de katkıda bulunmaktadır. Ancak göl ekosistemi sulama, sediment tortuları, tarım ve evsel atıkların suya karışmasıyla zaman içerisinde giderek bozulmakta ve gölün trofik seviyesi de bu yüzden ciddi bir problemle karşı karşıya kalmaktadır.
 Doğal Kaynak Kullanımında, sulak alanların en önemli işlevlerinden birisi aşırı yağmur ve taşkınlarda fazla suyu havzasında depolayabilmesidir.  Karaboğaz Gölü çevresinde tarımsal faaliyetler yapıldığı için, bu sulak alan taşkınları önlemekte ayrıca bünyesinde bulunan sudan tarım alanları sulanmaktadır. Ülkemizde en büyük manda popülasyonunun bulunduğu yerlerden biride Kızılırmak Deltası’nda yer alan Karaboğaz Gölü çevresidir.
 Bu alanda bulunan manda popülasyonundan gerektiği gibi faydalanılamamaktadır. Manda sütü mükemmel bir besin kaynağı olup manda yoğurdu, mozerella peyniri, manda kaymağı, kaymaklı lokum, kaymaklı şeker ve balkaymak dondurma gibi çok sayıda ürün manda sütünden yapılmaktadır. Manda sadece et ve süt ürünleri için değil sulak alan ekosistemi için de önemlidir.

Bu filmimizin çekimi, Gülseren ve Recep Akdaş'ın girişim ve destekleri ile yapılmıştır,
kendilerine doğa ve insanlık adına teşekkür ederim. Mehmet SÖKMEN
------------------------------------------------
Organizyon:
Gülseren Akdaş : Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneği Başkanı
Recep Akdaş : Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneği Üyesi
Sponsor/Ulaşım : Recep Akdaş
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Sökmen
Metin Yazarları : Dr. Arzu GÜRSOY - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Çekim Tarihi : 03.07.2012
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 21.02.2015 

Video Prodüksiyon Yapım,
Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93

Web: www.mehmetsokmen.tv

Bu haber 2971 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Katmanlı Merdiven Şelalesi Ve Devkazanı Serik

Katmanlı Merdiven Şelalesi Ve Devkazanı Serik Elbette sizlerde çok sayıda şelale ve dev kazanı görmüşsünüzdür. Ancak Katmanlı Merdiven Şelalesi Dev Kazanı dünyad...

Kumun Sanata Dönüştüğü Yer Antalya Sandland

Kumun Sanata Dönüştüğü Yer Antalya Sandland Kumun Sanata Dönüştüğü Yer Antalya Sandland

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |