http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Kerpe Kartal Kayalıklarında Açık Alan Dersi Coğrafya Elle Değil, Ayakla Yazılır - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Kerpe Kartal Kayalıklarında Açık Alan Dersi Coğrafya Elle Değil, Ayakla Yazılır

Kerpe Kartal Kayalıklarında Açık Alan Dersi Coğrafya Elle Değil, Ayakla Yazılır

Tarih 18 Kasım 2021, 14:51 Editör Mehmet SÖKMEN

Bu bölümde bizimle birlikte Kerpe Kayalıklarına doğru yolculuğa çıkarken, hem eğitimde açık alan çalışmasına katılacak, hem de Kudretli Doğa Ananın yüksek Matematik Dilinin mimarisine tanık olacaksınız. Tüm belgesel çalışmalarımız aynı zamanda eğitimde açık alan dersleri niteliğindedir.

ISBN 978-605-88104-0-2
Kerpe Kartal Kayalıklarında Açık Alan Dersi Coğrafya Elle Değil, Ayakla Yazılır
Bu bölümde bizimle birlikte Kerpe Kayalıklarına doğru yolculuğa çıkarken, hem eğitimde açık alan çalışmasına katılacak, hem de Kudretli Doğa Ananın yüksek Matematik Dilinin mimarisine tanık olacaksınız. Tüm belgesel çalışmalarımız aynı zamanda eğitimde açık alan dersleri niteliğindedir. 
Belgesel çekimlerimizde bizimle birlikte yürürken veya izleyici konumda iken, yürürken de ders anlatıyoruz. Coğrafya başta olmak üzere jeoloji, jeomorfoloji, biyoloji, zooloji ve ekoloji gibi birçok çevre biliminin öğretiminde arazi çalışmaları büyük önem taşıdığından hep sahada açık alanlarda çekimler yapıyoruz.
Gelin, Doğa Ananın muhteşem mimari eseri Kerpe Kayalık sistemine bizimle birlikte Coğrafya Lisans eğitimine katılın. Burada Coğrafya elle değil, ayakla yazılır, Coğrafyacılar ayaklarıyla öğrenir. Açık alan belgesellerimizde arazi uygulamaları ile coğrafya lisans eğitimi yapılmaktadır. 
Karadeniz'in hırçın dalgalarına göğüs gerip, şekilden şekle giren Kerpe kayaları, heykeltıraşları kıskandıracak, görenleri hayrete düşürecek kadar ilginç bir görünüm sergiliyor. Doğal hali ile korunmuş Kerpe Kayalarının altındaki boşluklar, dalış sporu ile ilgilenenlerin sualtında zevkli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. 
Kerpe kayalıkları oluşumunda jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji ve klimatoloji önemli roller üstlenirken, bu belgesel filmimiz sizler için Kerpe jeolojik güzelliklerinde Arazi Uygulamaları dersi nitelinde olacaktır. Böylece izleyici veya öğrenciler gerçek hayatta görerek, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı bulacaklar.
Kandıra kıyıları, İstanbul gibi dünyanın en kalabalık kentlerinden birine günübirlik ulaşım mesafesindedir. Ayrıca, yakın çevresinde Gebze, İzmit, Adapazarı ve Düzce gibi önemli kentsel yerleşmeler bulunmaktadır. Bu nedenle yüksek bir öğrenci potansiyeline sahiptir. 
Kaya tırmanışı, trekking, dalgıçlık, balıkçılık ve yüzme gibi uğraşlarla ilgileniyorsanız, Kerpe sizin için ideal bölgelerden biridir. Ayrıca Kerpe Kayalıkları gün batımının doğada bıraktığı muhteşem manzarayı sahiptir
Kerpe'ye Kandıra'dan sonra çam ormanlarının içinden geçilerek ulaşmak mümkün. Dalga ve rüzgar etkisiyle oluşan falezler Kerpe Kartal Kayalıklarını bir mimar gibi işlemiş.
Saha, büyük kısmıyla doğal ortam özelliklerini muhafaza etmekte ve çok sayıda yüksek albenili kıyı şeklini bünyesinde barındırmaktadır. Bunların çoğu kıyı morfolojisinin farklı gelişme aşamalarını temsil etmekte ve bu nedenle de jeomorfoloji lisans öğrencileri için uygun bir uygulama alanı özelliği taşımaktadır.
Belgesel çalışmamızın öncelikli amacı Kandıra kıyılarının zengin jeosit varlığına dikkat çekmek ve bunların eğitim turizmi yoluyla korunarak kullanılmasına katkı yapmaktır. Bu belgesel çalışmayı da bir Kıyı Jeomorfolojisi dersi uygulaması kapsamına da ekledik ve bu filmi diğer açık alan uygulamaları için de denenebilmesine olanak sağladık. 
Yaz mevsiminde binlerce ziyaretçiyi farklı oluşumuyla büyüleyen ve görenin tekrar tekrar görmek istediği bu kayalar Kerpe ile bütünleşmiş bir doğa harikası Kerpe Kartal Kayalarında Karadeniz’in tüm mimarlık sanatını konuşturduğu bu doğal yapı her geçen gün daha çok ziyaretçinin ilgisini çekmektedir.
Kerpe Kartal Kayalıklarında, sahanın zengin jeosit varlığı ve korunmuş coğrafi özellikleri bir arada bulunmaktadır. Çekim planımızda, buranın başta coğrafya, jeoloji, biyoloji ve ekoloji gibi doğa bilimlerinin lisans öğrencileri için olmak üzere, her kademedeki öğrenciler için cazip bir uygulama alanı olabileceğini düşünerek bu kısa metraj filmi hazırladık.
Kerpe alan sahasındaki kıyı şekilleri farklı biçimlerdedir. Kayalık kıyılarda dalga erozyonuyla oluşmuş şekiller ve depolanmalı kıyılarda rüzgâr hareketleriyle oluşmuş şekiller gözlenir. Kerpe Kayalık kıyı şekilleri arasında abrazyon platformları, deniz mağaraları, tüneller, kemerler, parmak kayalar, kök kayalar, tafoniler, petek şekiller ve kıyı karstı şekilleri önceliklidir.
Kerpe Kayalıkları'nın yöresel adı Kartal Kaya olarak bilinir. Yöre insanının doğası ile kaynaşmış bu falezlerde birçok manzaraya şahit olursunuz. Gün batımın tüm güzelliklerini ve Karadeniz’de avlanan balıkçıları görebilirsiniz. Eğer burada kamp yapmak isterseniz de yıldızların olağanca güzelliğini izleyebilirsiniz.
Kerpe Kartal Kayalıkları sahası genellikle yüksek yamaç eğimlerine sahip kayalık kıyılardan oluşmaktadır. Coğrafi terminolojide falez konumundadır. Bu kıyılar dalgaların darbe tesiri, suyla taşınan malzemelerin sürtünmesi ve kimyasal çözünmeye bağlı olarak aşınmış ve şimdiki görsel biçimini kazanmıştır. 
Burada özellikle burunlarda etkili olan dalga erozyonu, falezlerin alttan oyulmasına ve falez çentiklerinin oluşmasına sebep olmuştur. Gelişen bu çentiklerin askıda kalan üst kısımları yer çekiminin etkisiyle zaman içinde çökecek, falez cephesi daha da gerileyecektir. 
Kerpe Kayalıkları kuzeyinde olduğu gibi kumtaşı tabakalarından oluşan kayalık kıyılar dalgalardan sıçrayan sularla ıslanmakta; bağ kuvveti zayıfladığı için bağımsız hale gelen kum taneleri rüzgârın ve yer çekiminin etkisiyle yerlerinden uzaklaştırılarak petek biçimli çözülme şekilleri, alveoller ve tafoniler oluşturmuş ve halen de aktif oluşmaktadır.
Kerpe Kayalık kıyıları, plajlı kıyılara göre daha yavaş şekillenmekte ve sahip oldukları şekilleri daha uzun süre koruyabilmektedir. Bununla birlikte dalgaların doğrudan darbe tesirine maruz kalan falezlerin zayıf dirençli kesimleri daha hızlı aşınmakta ve özellikle de çatlak sistemleri boyunca deniz mağaraları oluşmaktadır. 
Burunların altından karşılıklı olarak gelişen bazı deniz mağaraları birleşerek ya da tavanları parçalar halinde çökerek kıyı tünellerine ve zamanla da kıyı kemerlerine dönüşmektedir. Daralan kıyı kemerlerinin tavanlarının çökmesiyle parmak kayalar, onların da aşınarak küçülmesiyle kök kayalar ortaya çıkmaktadır. Aşınmanın devamında ise kök kayalar da tahrip olmakta ve abrazyon platformları karaya doğru genişlemektedir
Kerpe, Kandıra’nın en özel tatil beldelerinden biri konumundadır. Kerpe kıyı şeridinde bulunan Kartal Kayalar falez oluşumları doğa harikasında ister balık tutun, ister kamp kurun, ister masmavi sulara dalın. Burası; doğa ve fotoğraf tutkunları için de olağanüstü fırsatlar sunuyor. Karadeniz’e nazır falezlerden, güneşin doğuş ve batışına tanık olmak, yeniden doğmak gibidir.
Kerpe kayalık sisteminin jeomorfolojisinde yer şekillerinin morfolojik özellikleri, oluşum süreçleri, günümüzdeki görünüm ve gelişimleri birçok disiplini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirir. Oluşan yeni disiplin alanı olan jeomorfoturizm ise yer şekillerini bilimsel, görsel, kültürel ve bir destinasyon olarak kullanımını temellendiren turizm meslek alanıdır. 
Alan sahasında Jeomorfoturizm, jeoturizm kavramından daha farklı ve alt yapı olarak daha kullanışlı bir turizm ve mekân kullanımı alanıdır. 
Jeoturizm, kayaçların yapısı, stratigrafisi gibi özelliklerinin açıklaması için yapılan turizm olup, olumlu yönleri azdır. Ancak son yıllarda gelişen jeomorfoturizm bilim dalı belirli yer şekillerinin görsel, bilimsel, doğal özelliklerini inceler, oluşum gelişim süreçleri açıklar ve koruma altına alıp sürdürülebilir kullanımını amaçlar. 
Kerpe Kayalık sistemlerinde Jeomorfoturizm kapsamında jeomorfositler bilimsel, görsel, kültürel ve ekonomik değerler olarak, jeomorfoturizm için sadece yer şekillerini değil, aynı zamanda kültürel ve sosyoekonomik kalkınma sağlayacak özellikleri de barındırırken, buradaki yer şekilleri jeomorfosit statüsünde ve turizm kapsamında nadir paleocoğrafya açısından değer taşımaktadır. 
Kerpe sahası Jeomorfoturizm kapsamında alternatif turizm mekanları kıyı alanları sahasıdır. Kerpe kıyıları kendine özgü jeomorfolojik unsurlarının yanında, deniz ve kara ekosisteminin kesiştiği alanda yer alması nedeniyle, deniz turizminin yoğun turist çekmesi jeomorfoturizm alanının en çok gelişebileceği alanlardan biri konumundadır. 
Kerpe sahasında kıyıların, falez, plaj, tombolo, delta, lagün, denizel taraçalar, asılı vadiler, biyojenetik şekiller, abrazyon platformları gibi birçok aşınım ve birikim şekillerini barındırması bu alanlarda jeomorfositlerin bulunmasını sağlayabilmektedir. Jeomorfositlerin bilimsel, görsel, ekonomik ve kültürel değerlerin bir arada bulunduğu Kerpe kayalıklarında gelişim göstermesi, muhteşem güzellikte benzersiz doğa oluşumlarıdır.
Yerel yönetimler, buradaki Jeomorfoturizmin kıyı alanlarında geliştirilmesi ve yoğunlaştırılmasının sağlanması, beşeri faaliyetlerden oldukça fazla etkilenen kıyıların kullanım ve yönetim çalışmalarındaki etkilerinin belirlenmesi ve buna göre planlamaların yapılmasına çalışmalıdır.
Kerpe kayalık sistemleri sahası temiz tutulmalı ve taşıma kapasitesine uygun kullanılmalıdır. Turizm baskısı dahil son yıllarda artan nüfusla birlikte kıyı alanlarında beşeri birçok nedenden dolayı kıyı kullanımında yaşanan sorunların önüne geçilmelidir. Ancak jeomorfoturizmin tamamen koruma, kullanma kapsamında olması günümüzde deniz turizminin yaptığı olumsuz çevresel etkilerin azalmasını ve kıyı kullanımında meydana gelen sorunların bilimsel, akılcı, pragmatik yollarla çözülmesini sağlayabilecektir.
Bu belgesel filmimizde Marmara Bölgesi içersinde önemli bir deniz turizmi alanı olan, ancak yeteri kadar tanınmamış Kocaeli’nin Karadeniz kıyıları seçilmiştir. Bu alanın kıyı jeomorfolojisi içersinde farklı şekilleri barındırması, bu alanların jeomorfosit olma olasılıklarının yüksek olması belgeselin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu alanların kıyı kullanımı açısından yoğun kullanıma sahip olması, jeomorfoturizm-kıyı kullanımı ilişkisi yönünde gelecek sezonda yeni çekimler yapmayı planlamaktayız.

--------------------------------------------- 
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan AtakSökmen
Çekim Tarihi : 26.10.2021
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 14.11.2021
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/mehmetsokmen1

Bu haber 15 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir Yazılıkaya Vadisinin güney ucunda, Eskişehir'in Han İlçesi'ne bağlı Yazılıkaya Köyü'nün hemen batısında...

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Mevsimi Doğa Ananın sanatıdır, diğerleri sadece mevsimdir. Yedigöller’de, usta r...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |