http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Karataş Bucak Köprüçay Nehri Doğasında Hazan Mevsimi 2021 – Serik - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Karataş Bucak Köprüçay Nehri Doğasında Hazan Mevsimi 2021 – Serik

Karataş Bucak Köprüçay Nehri Doğasında Hazan Mevsimi 2021 – Serik

Tarih 04 Kasım 2021, 12:08 Editör Mehmet SÖKMEN

Bu belgesel bölümünde bizimle yolculuğa çıkarken, Antalya nehirlerinin sadece birer su kaynağı olmadığını, Doğa Ananın her şeyden önce iyi bir öğretmen olduğunu, bireyin doğa ile tanışır tanışmaz öğrenmeye başlayacağını, doğada öğrenme başlayınca sanatsal öğrenmenin başlamış olduğunu da öğreneceksiniz.

ISBN 978-605-88104-0-2
Karataş Bucak Köprüçay Nehri Doğasında Hazan Mevsimi 2021 – Serik
Bu belgesel bölümünde bizimle yolculuğa çıkarken, Antalya nehirlerinin sadece birer su kaynağı olmadığını, Doğa Ananın her şeyden önce iyi bir öğretmen olduğunu, bireyin doğa ile tanışır tanışmaz öğrenmeye başlayacağını, doğada öğrenme başlayınca sanatsal öğrenmenin başlamış olduğunu da öğreneceksiniz.
Köprülü Nehri 160 km lik uzunluğu ile tam bir doğa laboratuarıdır. Nehrin saklı güzelliklerinde gezintiye keşfe çıktıkça sanatsal öğrenme devam edecektir. Doğaya ilgisi artan birey, doğaya sanatçı gözüyle bakacak düzeye geldiği zaman sanatçılık kavramı da ortaya çıkar. 
Büyük güçlü ressamların tarihsel dönemlerine bakın. İşte birçok sanatçı doğanın eğitimi ile kendini yetiştirmiş ve öğrencilerine de doğayı incelemelerini önermiştir. Doğayı incelemesini bilen her sanatçı için, doğa ortamı kesin kural olmuştur. 
Gün boyunca ışık konumuna göre anlık renkten renge bürünen benzersiz görkemli güzel peyzajlara sahip Köprülü nehrinin bu sahasında suyun coşkulu döngüsünün saltanatında var olan bu şansı kullanmak akıl, bilgi ve beceri ister! Bu çeşitlilik ve canlılık bölgeyi sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ayrıcalıklı kılar.
Köprüçay Nehri sahası öyle destansı güzellikler saklıyor ki; Aslında burada doğa ortamı görsel sanatlar müzesi gibidir. İnsanlar bu müzenin farkına varmak için doğaya yönlenmelidir. Öğretmenler önce kendisi doğayı tanımalı, sonrada okulları doğaya, doğayı okullara yaklaştırmalıdır. Öğretmenler ve öğrenciler doğa ile iyice tanışık olduktan sonra Görsel Sanatlar dersi anlam kazanır ve kazanımları artar.
Burada doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal varlıkları görmek hala mümkündür. Bu nedenle burası sanat eğitimi ve en genel hedef olarak görsel sanatların dilini öğretmeyi hedefleme sahasıdır. 
Birey buraya gelerek görsel okur-yazarlık öğrenebilir. İşte burası görsel dili öğretecek en doğal ve en gerçekçi örneklere sahip doğanın kendisidir. Burada sanat eğitiminde, doğanın şifrelerini doğal bir biçimde deşifre etme becerileri kazanılır. Tüm meslek dallarında doğanın dilini sanatın diline çevirmek etkinliği nehir doğa sisteminde yürümek ve incelemekle olanaklıdır.
Saha doğal çevresi halen tüm vejetasyon, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, kayaçlar, atmosfer ve bunların sınırları içinde meydana gelen doğal olguları içeren, kitlesel insan etkisinin olmadığı doğal sistemler olarak işlev gören tüm ekolojik birimleri canlı tutan doğa laboratuarıdır. 
İnsanoğlu doğaya saygı gösterdikçe, doğa ana cömert davranacak, bilme becerisi ile doğadaki her şeyi tüm doğayı olanca gücüyle öğrenmeye çabalayacak. Bilgi birikimi büyüdükçe güçlülük kazanacak. İnsan her zaman olabileceğinden fazlasını isteyerek, yaradılışının sınırlarını aşmaya çalışacak, ölümsüzlüğe kavuşmak için uğraşacaktır.
Doğa Ana, Antalya Toroslarında çağlar boyu canlıları korumuş, kollamış, koynunda beslemiş, suyu ile can vermiş. Dünyadaki cennet Köprüçay nehri havzasında hep “İlk” ler ve “Tek” leri yaratmış! Mükemmel bir sanatı sergilemeye devam ediyor. Doğanın bu sahasında akıl almaz güzellikte sanatlar sergilenir. İnsanı hayrete düşürecek görsel albeniye sahip doğanın sanat eserlerine burada rastlamak mümkündür. Doğa hiçbir şeyi kusurlu yaratmaz.
Köprüçay Nehrinin tüm sahası Astropikal Astropik bölgeler kuşağındadır. Kışlar ılık ve yağışlı geçer. Kar yağışı çok nadiren görülür veya hiç görülmez. Palmiye ağaçları, muz ve turunçgiller bol miktarda yetişir, ayrıca neredeyse tüm tropik bitkiler bu iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yetişebilir.
Doğanın muhteşem peyzajının döngüleri nehir sahasında güzel ya da çirkin olsun tüm biçimlerin bir var oluş nedenini yaratmıştır. Sahada var olan tüm varlıklar arasında, olması gerektiği gibi olmayan tek bir varlık bile yoktur. Doğa asla tutarsız hiçbir şey yaratmaz, her bir figürün, onu belirleyen kendine özgü nedenini yaratmış ve tanınan tüm organik varlıklar arasında, olması gerektiği gibi olmayan tek bir varlık dahi yoktur.
Saha orman ekosistemleri ağaç ve ağaççıkları ile bunların dal ve yaprakları gibi döküntülerinden oluşan süngerimsi yapıdaki ölü örtüsü ile birlikte taban suyu akışlarına neden olmakta ve erozyonu önlemektedir. Bunun için buradaki ormanlık havzalarındaki akarsuların suları kaliteli ve rejimleri düzenlidir.
Köprüçay Nehri havzasında Doğa Ana sayısız farklı örnek sunuyor. Burada çok farklı kategorilerde farklı sanat örnekleri görülebilir. Jeolojik, litolojik ve biyoçeşitlilik ekosistemleri muhteşem yaratımlardır. Hem canlılarda hem cansızlarda farklı örnekler olabileceği gibi canlılarda kendi aralarında sınıflara ayrılabilir, bitkiler ve hayvanlar gibi. 
Evet, burada suyun türkuaz renk dolu kendine has sesi olan girdaplı ritmi vardır. Su ve Kaya Krallığında kendimizi zamanın akışına bırakacağız, zamanın nasıl çabuk geçtiğini, bir bakacağız ki akşama yaklaştığımızı anlayacağız. Zaman da tıpkı buradaki coşkun akan sular gibidir. 
Nehir doğa sistemi görsel estetiği burada ayrı bir alan olarak belirlemiş, temel kavramını güzellik olarak belirlemiştir. Estetiğin sınırlarını çizerek, güzellik kavramını gerçeklikte insanlık için değer yargısına dönüştürmüştür. Doğa ana sadece estetik alanda yalnız sanat yapıtlarını değil, aynı zamanda doğal olarak var olan kristaller, yıldızlar, dağlar, nehirler, kırlar, bir kuş sesi ya da bir insan yüzü gibi güzel olarak nice eserler yaratmıştır.
Doğa sürekliliği olan bir öğretmen işlevini yürütürken; Köprülü nehridir burası, 160 Km uzunluğu ile Yörüğün yaşamıdır, hayat felsefesidir tüm çağıltısıyla. Yörük kadının zorlu yaşamının ince ezgili yanık sesinin ta kendisidir! Akdeniz bölgesinin geçmiş yaşamının türkülü sesinin yankısıdır! Çağrışımı yapıyor. 
Kaya ve yeşilin krallığı öyle şaşırtıcıdır ki, ışık zamanına göre an’lar hemen geçmiş oluyor, başka an başlarken insanı ne kadar etkiliyor ve şaşırtıyor, gücümün farkına varın seremonisini devam ettirirken, gözlemci birey veya daha dar anlamda sanatçıya, sanatın kavramlarını çok çeşitli örneklerle yine doğanın kendisi öğretebilir. 
Doğa krallığının en muhteşem seremonileri burada yaşanır. Herkesin görmesi gerekir, ama olanaklı değil tabi. Çünkü yol, bel, iz yoktur. Doğanın buradaki büyülü ve gizemli şelalelerini, çavlanlarını görmek için risk almak, emek vermek ve en önemlisi de doğa aşığı ve sevdalısı olmak gerek! İşte biz buyuz ve burada kendimizi doğanın, suların akışının ve zamanın ritmine, hengamesine bıraktık! Bu belgesel filmimizde bizimle birlikte yolculuğu çıkın, doğanın gücüne tanık olun! Diyoruz.
Doğaya gelen her insan sanatsal öze bürünecek, sanatsal problemlerin nasıl çözüme kavuştuğunu öğrenecek. Aslında gerçek resim öğrenimini resim öğretmeninden değil karşısındaki ağaçtan öğrenir insan. Yani öğretimin hayata ve çevreye ilgisizliğine verilecek yanıt olmalıdır.
Köprüçay Nehri havzasında Doğanın ilgili, ilgisiz insanlara ve sanatçıya sunduğu sınırsız sayıda şekil, form, renk ve bu kavramlar arasında oluşmuş sayısız ilişki örnekleri var. İnsan veya sanatçı gördükçe daha fazlasını göresi geliyor. Ve görebildikçe daha fazla hayrete düşüyor.
Tam bu rotada burada doğanın uyumsuzları adına çok gözlem yapılabilir, canlı habitatların yaşadıkları çevreye uyumsuz canlılarmış gibi gözükmelerine sebep olan doğal değişimlerin, aslında doğal yaşamın ne kadar karmaşık olduğunu bize gösteriyor. Uyumlu olmanın bizim anladığımızdan çok daha derin anlamlar taşıdığına dair gizliden, bazen sessizce gönderme yapıyor.
Geçmiş bin yılın aslanlarının burada çulengoları nasıl avladığının ve nasıl yok oluşunun gizemlerini araştırdık. İnsanoğlunun doymak bilmeyen iştahının kudretli doğanın ahengine nasıl ters davrandığını ve zaman içinde doğa ananın ne büyük cezalandırmalarının izlerini sürdük ve gördük.
Buradan çıkan sonuca göre; doğa yalnızca gök, deniz, bulutlar, ağaç ve kayalar gibi dış dünyanın jeopolitik yapısıyla sınırlı değildir. İnsana ait yapılar ve eşyalar da doğanın bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki, doğal olsun yapma olsun; bizi çevreleyen tüm nesnel elemanlar doğanın bir parçasıdır.
Doğada sürekliliği olan bir sanat hüküm sürer. Köprüçay Nehri doğasında gerçek meditasyon mistisizminin sanatı var. Buraya gelin, veya gelemiyorsanız bu belgesel filmimiz eşliğinde meditasyon yapın rahatlayın. Düşünmeye bolca vaktiniz olacak.
Nehir havzasının her yerinde doğanın sanatıyla sıkça karşılaşmak mümkün olduğu gibi insanın doğası da buna paralel olarak sanattan ayrı duramaz. Doğada var olan sanat insanın sanatı gibi cansız olabileceği gibi aynı zamanda ve farklı olarak yaşayan sanatı da görmek mümkün olup, sarp kayalık sistemlerin sularında yürümekle, insan azminin önemini kavrıyor doğasever! 
Burada bin yıllık ardıçların tam odunlaşmış gövdelerinin tepelerinde hala yeşil meyvelerinin nesillerini devam ettirecek ardıç kuşlarına sakladıklarının gizemlerini görmeye bizimle gelin, doğada var olan canlı sanatın, doğanın yansıttığı sanata bir ayrıcalık kattığına tanık olun. 
Burada doğanın sanatının zaman boyutunda bizimle Yörüğün, Anadolu kadının mis kokulu keçilerinin en güzel otlaklarının diyarına gelin, çıkınlarının süt dolu azıklarının geçmiş ana vatanına buyurun diyoruz!
Doğa Ananın kendisi sanat eseri değil midir, Sanat eserinde aranan birçok öğe ve ilke doğada bulunmuyor mu? Bir ressam tablosundaki nesnelerin, aslında bir tablo olan tabiatın unsurlarından daha da gerçek bir kimliği yok mudur, sizce? Su ve ışık renklerin bütünlük kaynağıdır.
Kır havası almak için kentten kaçmanın tam zamandır, ama artık kırlar da insanın vahşi egosuna yenik düşmüş, az miktarda bu engebeli ve sarp sahalar kalmıştır. O zaman bizimle birlikte bu yolculukta doğanın gerçek sanatını öğrenmeye devam edeceksiniz. 
Her insan doğaya bakar. Ama her insan doğayı belgesel kameramanı veya sanatçı duyarlılığı ile göremez. Bazı insanlar sadece bakar bazıları ise görür. Belgesel yapımcısı veya sanatçılar ise görmenin de ötesine geçer ve gördüklerini gösterir. İşte bu gösterme çabası muhteşem güzellikte sanatsal belgesel filmleri ve sanat eserlerinin doğmasını sağlar. Yani, iyi bir belgesel veya sanat yapma ihtiyacı doğal olarak yapımcı veya sanatçının çevresine daha iyi bakmasını, çevresini incelemesini ve çevresinde araştırmalar yapmasını gerekli kılar.
Burada ilk bakışta gün bitmek bilmez diyebilirsiniz; hatta günlerin ne kadar uzun olduğuna şaşarak uzayıp giden zamanın tadını çıkarırız bile diyebilirsiniz, oysa doğanın görsel gücüne öyle dalarsınız ki, günün akşama yaklaştığını hissedince içinizi derin bir hüzün kaplar, çünkü güzelliklerin üzerinizdeki derin ve tatlı sarhoşluğu daha atamamışsanız, 
sanat ve doğanın birbirinin içinde gizli iki kavram olarak kaldığını anlamak olanaklıdır. 
Geçmiş uygarlıkların bize devreden eserlerinde hep doğa teması var. İlham kaynağı çoğunlukla doğa olmuştur denebilir. Doğanın kendisi bir sanat eseri olup, Doğada var olan sürekli ve canlı sanat en güzel sanat örneğidir. Doğa bireye sayısız farklı örnek sunar ve sürekliliği olan bir öğretmendir, yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. 

--------------------------------------------- 
Kamera/Metin : Mehmet SÖKMEN 
Seslendirme : Rüksan Atak Sökmen
Çekim Tarihi : 22.10.2021 
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 23.10.2021 
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
          www.youtube.com/MehmetSokmenAntalya

Bu haber 25 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir Yazılıkaya Vadisinin güney ucunda, Eskişehir'in Han İlçesi'ne bağlı Yazılıkaya Köyü'nün hemen batısında...

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Mevsimi Doğa Ananın sanatıdır, diğerleri sadece mevsimdir. Yedigöller’de, usta r...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |