http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Köprüçay Nehrinde Yaz Mevsimi Su Debisi Manavgat - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Köprüçay Nehrinde Yaz Mevsimi Su Debisi Manavgat

Köprüçay Nehrinde Yaz Mevsimi Su Debisi Manavgat

Tarih 12 Ekim 2021, 14:06 Editör Mehmet SÖKMEN

Köprüçay havzasında yolculuğa çıkarken sadece mevsimsel değil, her gününde değişim vardır. Dikkatli bir gözlemci her günün yanı sıra, dakikalık değişimleri bile fark edecektir. Kışın boz bulanık akarken yaz mevsiminde ince narin ve saydam akar.

ISBN 978-605-88104-0-2
Köprüçay Nehrinde Yaz Mevsimi Su Debisi Manavgat
Köprüçay havzasında yolculuğa çıkarken sadece mevsimsel değil, her gününde değişim vardır. Dikkatli bir gözlemci her günün yanı sıra, dakikalık değişimleri bile fark edecektir. Kışın boz bulanık akarken yaz mevsiminde ince narin ve saydam akar.
Yaz mevsimine girildiğinde Köprüçay Nehrinde geçmiş dönemlere göre su seviyesi görece düşüş gösteriyor. İnsan müdahaleleri ile doğada oluşan yıkımlar ve yağmalar su kaynaklarının yok olmasına sebep oluyor. Öyle ki, yakın gelecekte devasa büyüklükteki Köprüçay nehri başta olmak üzere tüm nehirler kuruyacak, canlılar için felaket o zaman başlayacak.
Halen Antalya su havzalarını barındıran ve besleyen yeşil örtü ormanlar talan edilerek hızla yok ediliyor. Buna dur denilmezse doğanın intikamı çok büyük olacaktır. Köprüçay nehrinde normalde yüksek debi ile akarken suyun rengi daha koyu yeşil tonda ve nehir tabanı görülmez. Ancak Yaz mevsiminde iki insan boyu derinlikte akan sular diz boyu seviyesine inmiş, nehrin tabanı görünür hale gelmiştir.
Görsel çok güzel peyzajlar sunsa da su seviyesinin aşırı azalması yakın gelecekte felaketlerin habercisidir. Ana karstik kaynaktan çıkan sular çok temiz ve berrak olmasına karşın nehir boyunca kurulu işletmelerin atıkları ile kirlenmektedir. Son yıllarda kirlilik azalsa da halen devam ediyor.
Başka Köprüçay nehri yoktur. Eldeki bu doğal kaynağın değeri iyi bilinmeli ve çok iyi korunmalıdır. Siyasi rant hesaplarına kurban edilmesi derhal önlenmelidir. Bu nehir havzasının kuruması iklim sistemini ve bağlı yaşamı da olumsuz etkileyecek ve saha canlılarını yok edecektir.
Köprüçay Nehrinin benzersiz destansı güzellikteki oluşumları sanatsal özellikleri ile insan gözüne hitap eder. Rafting sporunun tam merkezi sahasında nehir sistemi kısa aralıklarla birbirinden farklı jeolojik yapılanma halindedir. Kanyon ağzı çıkışından sonra genişleyen nehir yatağı 300 metre sonra çavlana dönüşerek beyaz köpükler halinde daralıp genişleyen bir hal alır.
Bu bölümde berrak sular billur ve türkuaz renkte, yaz döneminde nehir tabanı kendine has doğal ekosistemi ile kum ve su altı yosunları suyun akışı yönünde yatay serilmişler. Rafting botlarındaki sporcular burada sevinç ve heyecan çığlıkları atarak geçiyor.
Köprülü kanyon tarihi köprüsünün başlangıcından itibaren karstik düdenlerden fışkıran sular küçük şelale ve çavlanlar ile muhteşem güzellikte doğal yüzme havuzunu oluşturmuştur. Burası oldukça bakımsız ve önceden yapılan köşkler çok eskimiş ve yıkılma tehlikesi altındadır. Atık bırakma kısmen azalsa da henüz tam temizlikten bahsedilemez.
Doğal havuzların devamı, görseli çok güzel olan dere ile Köprüçay nehrine doğal olarak bağlıdır. Ziyaretçiler dere içine masa ve sandalyelerini atarak su içinde yeme içme keyfi yapıyorlar. Köprülü Kanyon tüm saha kompleksi olduğu gibi korunmaya devam edilirse insanlar buradan sürekli yararlanmaya devam edecektir. Doğa ana gerçekten çok cömerttir.
Köprüçay Nehri ekosistemi Flüvyal jeomorfoloji bağlamında akarsu süreçlerine bağlı olarak oluşan yer şekillerini oluşturuyor. Fluvius Latince’de akarsu anlamına gelir. Köprüçayda flüvyal süreçler, nehirdeki akış eylemleri ve sediman taşınımı süreklidir. Flüvyal depolar ya da sedimanlar, nehirde taşınan ve bir alanda depolanan sediman yığınları veya adaları olabilir. 
Evet, burada suyun turkuaz renk dolu kendine has sesi olan girdaplı ritmi vardır. Su ve Kaya Krallığında kendimizi zamanın akışına bırakacağız, zamanın nasıl çabuk geçtiğini, bir bakacağız ki akşama yaklaştığımızı anlayacağız. Zaman da tıpkı buradaki coşkun akan sular gibidir. 
Köprülü nehridir burası. 160 Km uzunluğu ile Yörüğün yaşamıdır, hayat felsefesidir tüm çağıltısıyla. Yörük kadının zorlu yaşamının ince ezgili yanık sesinin ta kendisidir! Akdeniz bölgesinin geçmiş yaşamının türkülü sesinin yankısıdır!
Köprüçay Nehri ekosisteminde flüvyal erozyon veya denüdasyon, üzerinde bulunduğu arazinin farklı bölgelerini kuvvetli veya zayıf aşındırmıştır. Burada flüvyal jeomorfolojiyi anlamanın yolu, saha flüvyal süreçlerini ve bu süreçler üzerinde iklim, tektonik hareketleri ve kaide seviyesi değişimi olan glasyo-östatik deniz seviyesi değişimi etkisini iyi bilmekten geçer.
Kaya ve yeşilin krallığı öyle şaşırtıcıdır ki, ışık zamanına göre an’lar hemen geçmiş oluyor, başka an başlarken insanı ne kadar etkiliyor ve şaşırtıyor, gücümün farkına varın dercesine!
Köprüçay Nehri ekosistemi kendi sahasında hidrolojik döngü içerisinde hatırı sayılır binde beşlik bir paya sahiptir. Nehir sistemi ana kol ve ona bağlanan yan kollardan oluşuyor. Akarsuyun havzası tüm bu kolların toplamının sahip olduğu su toplama alanıdır. 
Köprüçay Nehri ekosistemi evrim süreci içerisinde değişen iklim, tektonik ve taban seviyesi değişimlerine bağlı olarak yatağında kazma, taşıma ve biriktirme işlemleri yapmaya devam ediyor. 
Flüvyal yer şekilleri ve depoları, akarsu sahasında çoğu zaman kesintili olmakla birlikte aynı zamanda Kuvaterner karasal dolaylı ortam kayıtlarının en önemlilerinden birini oluşturur. 
Diğer taraftan modern flüvyal ortamlar insan aktiviteleri açısından önem taşırken eski flüvyal depolar, hidrokarbonların birikme yerleri, yeraltı suyu ve diğer kaynaklar yönünden oldukça önemlidir. Köprüçay Nehri ekosistemi flüvyal sistemleri iç ve dış etkenlere karşı tepki veren ve bu tepki sonucunda da kanal paterni başta olmak üzere kendini yeni koşullara adapte edebilen dinamik süreçleri barındırır.
Karstik kaynaklarla beslenen Köprüçay nehri karlı yağmurlu beslenme rejimi özelliği göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak akarsuyun debisi kış aylarında havzaya düşen yağışla, bahar aylarında ise havza sınırını çizen yüksek dağlardaki karların erimesiyle artmaktadır. Ayrıca akarsu 108 adet karstik kaynakla beslendiği için son derece kurak ve yağışsız geçen yıllarda bile debi belirli bir miktarın altına düşmemektedir.
Köprüçay havzasının elverişli bölümlerinde yaz mevsiminin en canlı renklerinde geziler ve rafting etkinlikleri, kanyon ve sert dağlık sistemlerinde kanyon geçiş faaliyetleri ve trekking yapılmaktadır.
Doğa krallığının en muhteşem seremonileri burada yaşanır. Herkesin görmesi gerekir, ama olanaklı değil tabi. Çünkü yol, bel, iz yoktur. Doğanın buradaki büyülü ve gizemli şelalelerini, çavlanlarını görmek için risk almak, emek vermek ve en önemlisi de doğa aşığı ve sevdalısı olmak gerek! İşte biz buyuz ve burada kendimizi doğanın, suların akışının ve zamanın ritmine, hengamesine bıraktık! Bu belgesel filmimizde bizimle birlikte yolculuğu çıkın, doğanın gücüne tanık olun!
Köprüçay Nehri doğasında gerçek meditasyon mistisizmi var. Buraya gelin, veya gelemiyorsanız bu belgesel filmimiz eşliğinde meditasyon yapın rahatlayın. Düşünmeye bolca vaktiniz olacak.
Gelin bizimle Yörüğün, Anadolu kadının mis kokulu keçilerinin en güzel otlaklarının diyarına. Çıkınlarının süt dolu azıklarının geçmiş ana vatanına buyurun diyoruz!
Kır havası almak için kentten kaçmanın tam zamandır, ama artık kırlar da insanın vahşi egosuna yenik düşmüş, az miktarda bu engebeli ve sarp sahalar kalmıştır. O zaman bizimle birlikte bu yolculukta doğanın gerçek sanatını öğrenmeye devam edeceksiniz. 
Burada ilk bakışta gün bitmek bilmez diyebilirsiniz; hatta günlerin ne kadar uzun olduğuna şaşarak uzayıp giden zamanın tadını çıkarırız bile diyebilirsiniz, oysa doğanın görsel gücüne öyle dalarsınız ki, günün akşama yaklaştığını hissedince içinizi derin bir hüzün kaplar, çünkü güzelliklerin üzerinizdeki derin ve tatlı sarhoşluğu daha atamamışsınız. 
Doğanın dilini burada keşfetmeye başlarsınız. İnsanın doğanın bir ürünü olduğu gerçeğini de yine doğada iken anlarsınız. Burada zengin bir öğreti vardır. Suyun sesinin derin uğultusu ve yarattığı sifonlar ve sifonlardan dönen derin girdapların ürkütücü nağmeleri ile doğanın sayısız döngü dili sizlere çok şeyler öğretecek! 
Doğaya gerçek anlamda dönmek sanal yaşama başkaldırının verimi olacaktır. Kır havasının tüm gerekleri ile birlikte her türden doğa keşfinin ipuçlarını barındıracak ve değerlendirecek.

--------------------------------------------- 
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak SÖKMEN
Çekim Tarihi : 09.06.2021
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 19.09.2021
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/MehmetSokmenAntalya

Bu haber 42 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir Yazılıkaya Vadisinin güney ucunda, Eskişehir'in Han İlçesi'ne bağlı Yazılıkaya Köyü'nün hemen batısında...

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Mevsimi Doğa Ananın sanatıdır, diğerleri sadece mevsimdir. Yedigöller’de, usta r...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |