http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Döğer Kervansarayı İhsaniye Afyon - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Döğer Kervansarayı İhsaniye Afyon

Döğer Kervansarayı İhsaniye Afyon

Tarih 12 Ekim 2021, 13:40 Editör Mehmet SÖKMEN

İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabasında II. Sultan Murat zamanında yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki kısımda inşa edilen kervansarayın birinci bölümü develik, ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi ve istirahatı için yapılmıştır.

ISBN 978-605-88104-0-2
Döğer Kervansarayı İhsaniye Afyon
İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabasında II. Sultan Murat zamanında yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki kısımda inşa edilen kervansarayın birinci bölümü develik, ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi ve istirahatı için yapılmıştır. Birinci bölüm tek katlı, duvarları moloz taş, çatısı taş kaplamadır. İkinci bölüm ise, iki katlı, çatısı ve dışı taş kaplamadır. Zemin katta 4 fil ayağı üzeri tuğladan yapılmış kemer bulunmaktadır. Üst katta ise pencereli, ocaklı, tonoz ve kubbeli odalar bulunmaktadır.
Herhangi bir kitabe ve tezyinat yoktur. 
Birinci kısımdan içeri girilince zemin katta dört tane köşe direk ve bunlara dayanan klasik yassı tuğladan yapılmış dört kemer bulunmaktadır. 
Kervansarayın üst katı bunların üzerine oturtulmuştur. Zemini toprak olan ve yüksekliği altı metre olan alt katın seyislere ve binek hayvanlarına ait olduğu anlaşılmaktadır. Burada pencere yoktur. Üst katta ise pencereleri olan kubbeli odalar vardır. İkinci kısım tek parça geniş bir alandır. Buranın yük hayvanlarına ve nakil vasıtalarına mahsus olduğu anlaşılmaktadır
Yapının mimarı bilinmiyor. Gömme ayaklardan yalnızca güney cephede bulunanların aralarında ocaklar vardır. Bu ocakların bacaları günümüzde çatı seviyesindedir. Olasılıkla bu bacalar hanın ilk inşası sırasında çatıdan yukarıya çıkartılmış, ikinci kısım yapılırken kapatılmış olmalıdır. 
Bu kısmın ön cephe ve batı duvarı fazla özenilmemiş bir yonutaşı kaplama olmakla birlikte kuzey cephesi tamamen moloz taştır Mevcut olan üç adet mazgal pencereden biri batıya ikisi doğuya açılmıştır Batıdaki mazgal pencereler sonradan moloz taşla kapatılmıştır.
II. kısmın yapılış tarihi ise develik için ek uzak olması gerekir. Yapım tekniğine bakılırsa 15. yüzyıl sonları ya da 16. yüzyıl başları olabilir.
Bu kısma zemin seviyesinde yonutaşından yapılmış bir eyvanla girilir Bu eyvan da develiğin eyvanı gibi beşik tonozla örtülü olup üzeri taş kaplamadır.
Bu taşların çoğu erimiştir. Basık kapı kemeri iki renkli taşlarla birbirine geçmeli olarak yapılmıştır. Kapı kemeri üstündeki kitabelik boştur. Giriş eyvanı doğu-batı yönünde içten teğet kemerli dıştan lentolu birer pencere ile dışa açılmakladır Eyvanın döşemesi taş, eşiği mermerdir.
Bu kısmın bütün duvarları düzgün yonutaşından yapılmıştır Alt katta mekânın ortasında doğu-batı istikametinde haçvari dört ayak bulunmaktadır.
Kuzey- güney yönünde beş adet beşik tonoz bulunan Bu beşik tonozların ortalarında takviye kemerleri vardır. Beşik tonozların üzengi seviyesinden itibaren üç dört sırası taş, kalanı tuğladır. Duvarlarda gerek takviye kemerleri, gerekse tonozları taşıyan kemerlerin olduğu yerlerde gömme ayaklar vardır.
Güney duvarındaki gömme ayaklar arasında nişler ve ocaklar bulunmaktadır. Dikdörtgen biçimindeki ocak nişlerini örten taş konsolların bazıları yerindedir. Düşen konsollar sağda solda atılmış bir halde durmaktadır. Doğu ve batı cephesinde ikişer adet mazgal pencere bulunmaktadır, kuzeydekiler daha geniştir. Kenarlarda taş şekillere rastlanmaz.
Üst kata giriş aksındaki yonutaşı bir merdivenle çıkılır. Sahanlık altında beşik bir tonoz bulunmaktadır. Merdivenin sola dönen kolu, koridorun tonozu ve takviye kemerleri yıkılmıştır. Üst katın koridoru, mescidin ve diğer odaların döşemesi taştır.
Mescid bu katta ortada bulunmaktadır. Eyvan tipindeki mescidin tuğla kemeri giriş cephesi haricindeki diğer yüzleri mescidin içiyle birlikte sıvanmıştır. Mescidin güneye meyilli yonutaşı çatısını kuzeyde yarım bir çapraz tonoz, güneyde yarım bir şekil tonoz taşır. Altı kenarlı mihrabı bir sıra taş üç sıra tuğla olarak yapılmıştır. Mescidin güney cephesinin de taş ve tuğla ile karışık bir şekilde yapıldığını yer yer dökülen sıvalardan anlamaktayız.
Doğu ve batı duvarları tamamen taştan yapılmış ve tuğladan destek kemerleri kullanılmıştır Mihrabın iki yanında küçük mazgal pencereler bulunmaktadır. Mescidin sağ ve solunda beşik tonozlu iki adet oda bulunmaktadır. Bu odalarda doğu ve batı yönünde ikişer, kuzeyde girişin yanında birer olmak üzere toplam beşer adet niş vardır. Batıdaki odanın batı duvarında, doğudaki odanın ise, doğu duvarında birer ocak bulunmaktadır. Doğudakinin ocağı sonradan eklenen dolguyla şekil değiştirmiştir.
Her ikisinde ocak yaşmaklarının büyük kısmı kırılarak düşmüştür. Odalar güneyde birer mazgal ve lentolu dikdörtgen birer pencere ile dışarıya açılır. Her ikisinin kapıları taş söveli olup üstleri de basık kemer şeklindedir. Bu odaların doğu ve batı duvarlarında da tuğladan sivri destekli kemerleri vardır.
Doğu ve batıda iki baştaki odalar ise tromp geçişli kubbe ile örtülmüştür. Batıdaki odanın kuzey giriş duvarında koridordan bakıldığında sivri kemerli bir açıklık vardır. Bu kısım içeride niş şeklindedir.
Burası öncesinde kapı olarak açılması düşünülmüş olup, bilahare içeriden niş şekline çevrilip koridor kısmı doldurulmuş olması muhtemeldir. Bu odada bununla birlikte toplam dört adet niş mevcuttur. Doğu duvarı tuğladan destekli kemerlidir Kapısının sövesi ve kemeri diğer odalarla aynıdır. Ancak, burada malzeme olarak mermer kullanılmıştır. Bu odaların eşikleri yine mermer olarak yapılmıştır.
Doğudaki odada ise kemerli üç adet değişik biçimde niş ve iki adet ocak vardır. Doğu duvarında bulunan niş çörtenle suyu dışarıya atan bir hamamlık ya da el yıkama yeri şeklindedir. Batı duvarında tuğla destekli kemeri vardır. Ocakların bulunduğu doğu duvarı ise diğer duvarlara göre daha kalındır. 
Bu iki adet oda birer adet dikdörtgen ve birer adet mazgal pencere ile güneye açılırlar. Bunun da kapı söve ve kemeri taştır.
Koridorda doğu duvarında bir adet pencere bulunmaktadır. Sövesiz dikdörtgen pencere açıklığının üzeri teğet bir kemer şeklinde oyulmuş yekpare bir taştır. Bu pencere sonradan içine taştan geçmeli olarak mazgala çevrilmiş ve kenarları da tuğla ile örülmüştür.
Mescit ve bitişik iki odanın çatısı yonutaşından güneye meyilli olarak yapılmış olmasına rağmen, iki adet kubbeli oda, sekizgen kasnaklar üzerine, sekizgen külahla yine yonutaşıyla kapatılmıştır. Koridorun üst örtüsünün tuğla kemer takviyeli tonoz olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. 
Doğu ve batı cephesinde birer adet çörten bulunmaktadır. Bunlar muhtemelen çökme sırasında yıkılmış ve bilahare kapatılmıştır. Bu iki katlı kısmın kuzey cephesi üst kat döşemesi hizasına kadar binanın çöken kısmındaki taşlar ve sonradan biriken toprakla dolmuştur.
Çatıda mescit ve bitişik iki odanın hizasında oda tavanlarının üst kotunda yarım bir tonoz vardır. Aynı katta kuzey-güney duvarları aksında da bu yarım tonozu tutan takviye kemerleri bulunmaktadır. Bu kemerlerin üstten bir kaç taşı ve kalkan duvarı göçme sırasında yıkılmıştır. Bu kısımdaki yarım tonoz ve kemerler mescit ve odaların üstüyle çatı arasının fazla dolgu yapılmayarak, buradaki yükü hafifletmek gayesi ile inşa edildiği anlaşılmaktadır.
Bu bölümün bacaları genelde sağlam olup, hepsi çatıdan yukarıya çıkmaktadır Sadece bir adet baca tamamen yıkıktır. Doğudaki iki katlı kısım, batıdaki develiğe sonradan ilave edilmiştir. Bu kısmın sonradan yapıldığını gerek inşa tarzı gerekse yapım tekniği göstermektedir. 
Restitüsyon
Restitüsyon projesinde develik kısmında, doğu cephesinde sonradan molozla kapatılmış olan mazgal pencereler açılmıştır. Ocak konsolları kalan izlere göre tamamlanmıştır. Kemerler arasındaki ahşap gergiler konulmuştur.
İki katlı kısımda, giriş eyvanı üzerinde doğu-batı yönünde beşik çatı şeklindeki taş döşemenin eksik ve erimiş bulunan taşları konulmuştur.
Hiçbir izi kalmamış olan saçak kornişleri kesin olmakla beraber, iki yapının inşa tarihleri birbirine yakın olması sebebiyle, develik giriş eyvanı, saçak kornişi tipinde olması çok muhtemel olduğundan aynı korniş burada uygulanmıştır.
Alt katta ocakların düşmüş olan konsolları mevcut olanlar gibi yapılmış, üst kat bacalarının kırık olan yaşmakları ise mevcut izlere göre tamamlanmıştır. Merdiven, üstündeki tonozun boşluğuna göre batıya döndürülerek yonutaşından yapılmıştır.
Çökme olayından sonra kuzey duvarına boylu boyunca yığılan yıkıntılar açılarak bu cephe normal zemin kotuna indirilmiştir.
Üst katta koridorun tonozu ve takviye kemerleri, çörtenler ve dereler yapılmıştır. 
Koridor penceresi olarak mevcut pencere ilk haline çevrilmiştir.
Kuzey cephede her iki kemer arasında açılacak olan pencereler için yine ilk orijinal şekil uygulanmıştır. Yıkılan baca simetriğine göre yapılmıştır.
Çatıda mescit ve bitişik iki odanın hizasında oda tavanlarının üst kolundaki yarım tonoz ve takviye kemerleri ile kalkan duvar tamamlanmıştır.
--------------------------------------------- 
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak Sökmen
Çekim Tarihi : 27.07.2021
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 03.10.2021
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/MehmetSokmenAntalya

Bu haber 49 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir Yazılıkaya Vadisinin güney ucunda, Eskişehir'in Han İlçesi'ne bağlı Yazılıkaya Köyü'nün hemen batısında...

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Mevsimi Doğa Ananın sanatıdır, diğerleri sadece mevsimdir. Yedigöller’de, usta r...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |