http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Yüksek Uçan Şelaleleri Yarbaşçandır Kanyonu Antalya - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Yüksek Uçan Şelaleleri Yarbaşçandır Kanyonu Antalya

Yüksek Uçan Şelaleleri Yarbaşçandır Kanyonu Antalya

Tarih 29 Eylül 2021, 12:59 Editör Mehmet SÖKMEN

Antalya'da yaşayanların çok yakınlarında olmasına rağmen veya hiç göremeyecekleri nice doğal güzellikler vardır. Ama bu güzelliklere erişim için biraz fedakârlık, biraz özveri ister. İşte sizlerin görmesi için zor parkur izleyerek buralarda belgesel çekimler gerçekleştirdik. Doğa Krallığının benzersiz güzellikteki oluşumlarını görmek için bizimle yolculuğa çıkınız.

ISBN 978-605-88104-0-2
Yüksek Uçan Şelaleleri Yarbaşçandır Kanyonu Antalya
Antalya'da yaşayanların çok yakınlarında olmasına rağmen veya hiç göremeyecekleri nice doğal güzellikler vardır. Ama bu güzelliklere erişim için biraz fedakârlık, biraz özveri ister. İşte sizlerin görmesi için zor parkur izleyerek buralarda belgesel çekimler gerçekleştirdik. Doğa Krallığının benzersiz güzellikteki oluşumlarını görmek için bizimle yolculuğa çıkınız.
France derin kanyon vadisinin son çıkışı Yarbaşçandır, Çıtdibinden Hacısekilere değin devam eden 19 Km lik çok derin ve sarp kanyon vadide takım şelalelerinin 165 m uzunluklu ilk gurubudur. Türkiye’nin pek bilinmeyen bu doğal güzellikleri eşsiz destansı güzellikteki tabiat harikasını 
2013 yılından beri görüntülemeye devam ediyoruz.
Yaklaşık üç milyon yıllık devam eden biçimleme ile son halini alan Kanyon saha sistemi fiziki coğrafya özellikleri benzersiz ekolojik güzellikte oluşumlar barındırır. Saha alanı topografya açısından engebeli bir yapıya sahip olup, deniz seviyesinden 900 m ile 1400 m rakımları arasında yer alır. Burada ortamın renklerine bağlı olarak suyun doğal ritmi vardır.
Son bin yıl öncesine kadar burada dağ jaguarları, dağ aslanları ve kaplanları cirit atarken avcı ve av krallığının en üstünde dev boyutta yırtıcı kediler vardı. Antaya‘dan Hacısekiler kanyonundan başlayarak, Yarbaşçandır Mahallesine kadar devam eden Yarbaşçandır Kanyonunda ardışık devam eden takım şelaleleri farklı mevsimlerde 2013 yılından beri belgeseller halinde kayda alarak insanlığa sunduk. 
Jeolojik olarak Antalya Napları formasyonları ile Beydağları formasyonları arasında yer alan, yaygın kayaç türü mezozoik kireç taşı ve killi-kireçli şistlerden oluşan kanyon sahasında yaşayanların bile çok az bildiği, oysa anayolun çok yakınında bir bölümüne çok kolay ulaşılan takım şelaleleri Antalya’nın nadir gizli güzellikleridir. Kanyon vadisi, yer altı kaynak suyu ve saha yaylalarının eriyen kar suları ile beslendiği için suyu oldukça soğuktur. 
Antalya merkeze görece çok yakın kanyon vadisinde takım şelalelerinin oluşturduğu muhteşem güzellikteki dip kazanlar kusursuz birer doğal yüzme havuzudur. Doğanın gücünü görmek ve tanımak için buraya gelin, yüzün ve meditasyon yapın yorgun bedeniniz rahatlasın. 
Şelale havuzlarında yüzerken doğal yoga terapisini de yapmış olacak, doğa ananın yaşamımız için ne kadar değerli olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Yarbaşçandır kanyon vadisinin son çıkışı Hacısekiler Cennet Vadisi’nden geçer.
Yarbaşçandır-Çıtdibi Kanyon vadisi takım şelalelerinde farklı seçeneklerde kamp yapılabilir, rahat düz arazi olmasa da imkansız diye bir şey yoktur. 2013 yılından beri bizde kamp yaparak belgesel çekimler yaptık. Kanyon vadi sahası tırmanış ve trekking rotaları uygun bölümlere de sahiptir. 
Bazı bölümlerde ekipmansız geçmek zordur, mutlaka alınması zorunludur. Su içinde ve dışında yürümek için sağlam korunaklı ayakkabı giyilmesi gerekmektedir. Yükselti ve eğim kırığı arttıkça, şelaleler de gittikçe yükselmeye başlar ve bazı yerlerde yukarıya tırmanmak için ekipman kullanılması gerekebilir.
Çok fazla ve hepsi de birbirinden güzel şelalelerin tamamını görebilmeniz oldukça zordur. Tümünü görmek için oldukça meşakkatli kanyon geçişi yapmanız gerekmektedir. Elbette Profesyonel kanyon ekipleri için hiç zor değildir. Uygun ekipmanla sabah erken saatlerde gelenler kanyon ve şelalelerin çok sayıda güzelliklerini görecek ve sabah ışık konumunun en güzel renk ve desenlerinde görsel kayıt yapma şansı elde edecekler. 
Sahada bitki örtüsü düşük rakımlarda Kızılçam ağırlıklı olmakla birlikte bazı alanlarda servilere rastlanmaktadır. Maki türlerinin kızılçamın tahrip edildiği alanlarda yaygın olduğu ortamda aşınmaya devam eden sert kaya duvarları alanının yüksek rakımlı yamaçlarında karaçam, sedir ve ardıç ağaçları hâkim türler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Alan sahasında Akdeniz ikliminin sahil kesimine göre kışları daha soğuk ve kar yağışlı, yazları daha serin ve aynı zamanda kurak geçmektedir. France ve Tunç dağı yüksek kesimlerinden kaynağını alan birçok küçük dere bulunmaktadır. Ancak bu dereler kış ve ilkbaharda yağışlar ve kar erimeleriyle kabaran sularının büyük bir kısmını yaz kuraklığı ile kaybederler. Sonbahardaki yağışlara kadar yazın birkaç tanesi hariç çoğunluğu kurur. 
Kanyon ve şelaleler sahası Batı Toroslar’da Antalya Körfezi batısında yer alır. Bölgenin batı kesiminde Beydağları otoktonu ve Likya napları, doğu kesiminde Antalya Napları bulunur. Naplı yapıların egemen olduğu bölgede vahşi bir morfoloji egemendir. Antalya körfezi batısında deniz kıyısında anîden yükselen tepelerle dağlık bir manzara görüntüsündedir.
Genellikle masifimsi ve kalın tabakalı kalkerlerle kaplı yüksek tepeler faylar dolayısıyla yüzlerce metre yükseklikte şevler meydana getirmiştir. Tepeler çok sivridir. Âdeta minare şeklinde bir aşınmaya maruz kalmışlar. Serpantin ve kalkerler içindeki vadiler V şeklindedir.
Sahada orman, alpin zon, akarsu kanyon ve dere ekosistemleri bulunmaktadır. Türlerin tamamı, saha için yapılan arazi çalışmaları sonucunda teşhis ve tespit edilmiştir. Sahanın farklı yükseltiler arasında gösterdiği yayılış ve farklı jeomorfolojik yapısı ile Yarbaşçandır Çayı ve diğer iki derenin yarattığı kısmi nemli ortam, alanda değişik ekosistemler ve habitatlar oluşturmaktadır.
Burada öncelikli olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasını temel alarak, sürdürülebilir şekilde doğal kaynaklarını yönetebilen, yaban keçisi popülasyonunun yeterli sayıya ulaşmasını sağlamak gerekmektedir. Sahadaki su kaynakları Çıtdibi vadisinde inşa edilen ve gizlenmiş HES ile geri dönülemez biçimde tahrip edilmiştir. 
Doğal halinde bırakılarak korunması gerekirken, bilinçsizce yapılan avcılık tüm canlı yaşama zarar veriyor. Oysa burası taşıma kapasitesine uygun turizm ve eko-turizm faaliyetlerine uygundur. Doğaya saygısı olan yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet edilen, sıfır soruna sahip benzeri bulunmayan güzel bir alandır. 
Coğrafi Konum alanı 8.126 hektar ve deniz seviyesinden yüksekliği Çandır Çayı, halk dilinde yemişli pınar mevkisinde 150 m’den başlamakta, Bereket Dağı’nın zirvesinde 2.648 m’ye ulaşmaktadır.
Bitki Örtüsü saha coğrafya şartlarına uyumludur. Bölgenin jeolojik ve coğrafi yapısına bakıldığında, çoğunlukla karasal ekosistemlerin hakim olduğu görülecektir. Çandır Çayı ve France köyünün doğusundaki Koca Dere ve alan içerisindeki diğer küçük akarsular sucul ekosistemlerin de alanda bulunmasını sağlamaktadır. Alandaki karasal ekosistemler, orman ekosistemi ve yüksek dağ-subalpin ekosistemi şeklinde, sucul ekosistemler ise tatlı sulardan oluşan akarsu ekosistemleri şeklinde kendini göstermektedir.
Alan; topografyasındaki büyük küçük kanyon oluşumları, kayalık yapı, yer yer oluşan mikroklima, kokurdanlık yapı sebebiyle zengin fauna, flora ve habitat çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Lokal iklimden ve belirli noktalar arasındaki yükseklik farkının fazla olmasından dolayı sahada farklı ekosistemler bir arada görülmektedir. 
Kızılçam ve makiye alçak rakımlarda sıkça rastlanmaktadır. Yükseldikçe karaçam, sedir ve ardıç saf ve karışık ormanlar, dere içlerinde dere ekosistemine ait zakkum, yaban mersini, defne, çınar ve diğer türler, alpin zonda da otsu türler yer almaktadır.
Sahada çok sayıdaki ağaç, ağaçcık, çalı ve otsu bitki türleri ile endemik bitki örtüsü bakımından da zengin bir alandır. İnsanların ulaşamadığı uzak yerlerde yüksek kayalıkların aralarına saklanmış vaziyette sedir, karaçam ve ardıç türü anıt ağaçlar alanın önemini arttırmaktadır. Alan kekik ve birçok adaçayı türü gibi tıbbi ve aromatik bitkiler açısından da zengindir.
Alan Antalya Körfezi kuzeydoğusunda aniden yükselen tepelerle dağlık bir arazi yapısındadır. Alp Dağlarını andıran yüksek dağ silsileleri ve vadiler bölgede aşılması zor morfolojik bir birlik oluşturmuştur. Ekay ve faylanmalarla oluşan keskin morfolojik şekiller ve kalker şevleri bölgede vahşi ve aynı ölçüde de heyecen verici bir manzara yaratır. Arazi eğiminin yüksek olması dolayısıyla su kaynakları bakımından fakir durumdadır. Yüksek rakımlarda bulunan birçok küçük su kaynağı özellikle kurak geçen yaz dönemlerinde kurumaktadır. 
Çandır Çayı ve Koca Dere sahanın sınırlarında bulunan iki önemli su kaynağıdır. Alan içerisinde özellikle yüksek rakımlarda yaz döneminde yaşanan su problemi, alan için hedef tür olan yaban keçilerinin normal yaşam alanlarından daha alçak rakımlara gitmelerine ve koruma problemi yaşamalarına neden olmaktadır. Kalkerler içerisinde karstik şekillere, mağaralara, ölü mağaralara, lapya, obruk ve dolinlere rastlanılır. 
Saha içerisindeki vadiler, küçüklü büyüklü mağaralar, farklı yükseltilerdeki Sivridağ ve Bereket Dağı sahip olduğu sarp kayalarla yaban hayatının barınması için ve sahanın doğal görsel peyzajı açısından çok önemlidir. Alanda çok sayıda pınar vardır. Alanın güneydoğusunun bir bölümünde sınır teşkil eden Çandır Çayı güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda akarak alanın kuzeydoğusunda bulunan Boğa Çayı’na bağlanır. 
Yine Çandır Çayı’na bağlanan çoğu dağların morfolojik yapısına paralel, yazın suları kuruyup kışın çoğalan derecikler vardır. Üst Jura ve Kretase yaşlı Karıncalı Dağ ve Sivridağ Tepesi kalkerlerindeki kaynaklar yüksek debilidir. Çayın beslenme sahası 1.400 m yüksekliğe kadar çıkar. 
Çalbalı Deresi de Sivridağ ve Karadağ arasında pek çok kaynakla beslenen bir deredir. Bu alan toprakların organik malzeme içeriği düşüktür ama kil içeriği yüksektir. Üzerinde genellikle makiler ve kızılçam ormanları yetişir, tarımsal değerleri oldukça düşüktür. Kahverengi orman toprakları, yaprağını döken orman örtüsü altındaki kalkerli ana malzemeden oluşmuştur. 
Sahanın yüksek kesimlerinde özellikle Bereket Dağı ve çevresinde yüksek çayır toprakları, Çandır Çayı’na yakın kısımlarda da kolüviyal topraklar yer almaktadır. Genel olarak arazinin engebeli olması dolayısıyla toprak derinlikleri çok sığdır.
Sahanın iklimi yazın sıcak ve kurak, kışın ise ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklimidir. Sahanın güneyinde yer alan Çandır Vadisi boyunca sıcak ve nemli hava iç bölgelere kadar taşınmaktadır. Yüksek kesimlerde kasım ile mart ayları arasında kar yağışları görülmektedir. Güneybatı yönünde uzanan sıra dağlardan oluşan iki belirgin bakı, aynı anda farklı iklimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır.
Alandaki su kaynaklarının korunması çok olumsuzdur. Oldukça fazla olumsuz baskılar var; Su kaynaklarından yerleşim yerlerine insan ihtiyacı odaklı plansız ve kontrolsüz su alınması, su kaynaklarının kirlenmesi, yaban hayatı için gerekli su kaynaklarındaki kayıpları önleyici tedbirlerin yetersizliği, yaylalardaki yerleşim alanlarının artması ve gerekli alt yapının olmaması, saha içerisinde orman statüsünde olmayan alanlarda yayla yerleşimleridir.
Baskı kaynakları; Eğitimsizlik ve bilinçsizlik, su kaynaklarından aşağı havzalara su alma talepleri, su tahsisi konusunda sosyal baskı, tarımda gübre ve ilaç kullanımı, bölgedeki su kaynakları kullanımına yönelik düzenlemenin yapılmamış olması, saha içerisindeki su kaynaklarının yaban hayatı için yetersiz olması, kontrolsüz yayla yerleşimi ve geleneksel yaylacılığa ilginin artmasıdır.

--------------------------------------------- 
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak Sökmen
Çekim Tarihi : 19.06.2021
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 15.09.2021
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/MehmetSokmenAntalya

Bu haber 39 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir Yazılıkaya Vadisinin güney ucunda, Eskişehir'in Han İlçesi'ne bağlı Yazılıkaya Köyü'nün hemen batısında...

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Mevsimi Doğa Ananın sanatıdır, diğerleri sadece mevsimdir. Yedigöller’de, usta r...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |