http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Eşek Geçidi Kanyonu Ve Doğal Kaya Köprüsü Manavgat Antalya - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Eşek Geçidi Kanyonu Ve Doğal Kaya Köprüsü Manavgat Antalya

Eşek Geçidi Kanyonu Ve Doğal Kaya Köprüsü Manavgat Antalya

Tarih 12 Mayıs 2021, 07:23 Editör Mehmet SÖKMEN

Köprüçay Nehri geçtiği havza sahasında milyonlarca yıl içinde suyun hareketli döngüsünde kaya sistemini çok farklı şekilde biçimlendirmiştir.

ISBN 978-605-88104-0-2
Eşek Geçidi Kanyonu Ve Doğal Kaya Köprüsü Manavgat Antalya
Köprüçay Nehri geçtiği havza sahasında milyonlarca yıl içinde suyun hareketli döngüsünde kaya sistemini çok farklı şekilde biçimlendirmiştir. Nehir havzasında yaşayan her uygarlık bundan çağının gereklerine göre yararlanmaya çalışmıştır. Eşek Geçer Kayasını da aynen böyle yaratmıştır. Zaman içinde nehir yatağında karstik sistemdeki kırılma, ufalanma ve kayma hareketleri çok büyük kaya kütlelerini göz alıcı güzellikte sabit dizilime tabi tutmuştur.
Eşek geçer kayası ortadan dikine “U” şeklinde yarılmış, alt taban sonradan düzleştirilerek hayvanların geçişine uygun hale getirilmiştir. Yörede yaşayan bahçe sahipleri Köprüçay Nehrinin geçilmesi olanaksız olan bu bölümde karşıdan karşıya geçerken şans eseri oluşan bu doğal kaya köprüyü kullanıyor. 
Köprüçay Nehri Türkiye nehirleri içinde benzersiz oluşumlar ve içinde doğanın sadece yöreye özgü ilginç yerel endemik ekosistemleri barındır. Öyle ki, Nehrin Gaziler Mahallesi sarp kayalık sistemde bulunan göz alıcı renklere sahip, diğer bitkilerin köklerinden beslenen parazit bir bitki Yer Narı, aynı rakımda ve aynı hizadaki karşı kıyıda asla görülmez.
Nehir sarp sisteminde çok fazla sayıda kanyonlar silsilesi tüm güzelliklerini ve haşmetli gücünü orman içinde gizler. Yerköprü tam doğal bir köprüdür. Köprüçay Tazı kanyonu bölümü suları dik ve sarp vadiden yerköprü ağzında aniden genişler ve yayılır.
Yerköprü Çağlayanı/ C0217 C0096 C0097 C0105 Sonunu kes 
Yaklaşık 4 Km lik menderes çizerek eşek geçidi darboğazına kadar akan Köprüçay, burada Gaziler eşek kanyonu sarp sahasında yoluna devam eder. Amerika ve Afrika kanyonlarını aramanıza gerek yoktur. Burada Eşek Kanyonu yükseklik bakımından Tazı kanyonunun bebesi sayılabilir, ama hatırı sayılır benzersiz güzel görseller sunan kaya oluşumlarına sahiptir.
Eşek Geçidi diyoruz, ama bu adını hak ediyor. Çünkü bir eşek ancak buradan yüksüz olarak ikiye bölünmüş kayalığın ortasından karşı kıyıya geçerken, kocaman Köprüçay nehri altından akar. Yerköprü’den Nehir kıyısı takip edilerek eşek geçidini bulmak daha kolaydır. Ancak makiler ve dikenli çalılar karizmayı çizecektir.
Eşek geçişi boğazı her davranışta insana hizmet sunar. Meditasyon, yoga ve inanç ihtiyaçlarınızı hemen karşılar. Doğasever insan için en güzel görsel seremoniler sunar. Hele buraya gelip kaya aralarına çadır kurup birkaç gecelik aşk yaşayacaklar, Doğa Ana tarafından kesinlikle kutsanacaklar.
Nehrin eşek kanyonu bölümünde her iki yakada muhteşem güzellikte ilginç oluşumlar sunan konglomera adam kayalar sarp duvarları yaratmış. Maki ve orman ekosistemi burada benzersiz endemik zenginlik barındırıyor
Burada suyun büyük gümbürtüsünün kayalık sistemle ortaklaşa sanatı var. Eşek kayasının yerköprü yönünde su yüksek çağlayan sesleri ile akarken, diğer tarafında ise suyun dar kanyon kayalık duvarı yatağında koyu yeşil rengiyle sıkışma ile daha çok güçlü akarken derin sessizliği vardır.
Geçmiş son bin yılda burada üst yırtıcılar yaşıyordu. İnsan müdahaleleri bu vahşi yaşamın sonunu getirmiştir. Bu nehir sistemi her tür yıkıcı baskıya rağmen halen geçtiği yerlere hayat vermeye devam ediyor. O zaman bizler için temel yaşam kaynağı olan can suyunu koruyalım diyoruz.
Köprüçay nehrinin bu sahasında endemik ekosistemlerin yoğun olduğu bölge havzasında flüvyal aşınım ve birikim süreçlerinin başlaması Neojen dönemine karşılık gelmektedir. 
Günün farklı ışık koşullarında doğa ananın renk illüzyonlarının en usta ressamın paletine kaynaklık ettiğini sizlere gösteriyor ve bizimle renklerin dünyasının derin sonsuzluğunda ufuk turuna çıkın diyoruz! 
Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %40’lık kısmı karstlaşmaya uygun karbonatlı kayaçlardan oluşan bu sahada doğa krallığının en güzel peyzajı düden formasyonlu Eşek geçidi, Yerköprü Çavlanı havzası bahar aylarında olağan üstü büyüleyici görsellik sunuyor. Buraya gelin, meditasyon yapın.
Köprü Çayı Havzası’nın yüzölçümünün %82’si kireçtaşı, killi kireçtaşı ve konglomera gibi karstlaşmaya uygun kayaçlarla kapladığı bölgede nice ilginç oluşumlar vardır. Yani Köprü Çayı Havzası Türkiye ortalamasına göre iki kattan daha fazla karstlaşma potansiyeline sahiptir. 
Yeşilin en güzel renk tonlarının hakim olduğu Tazı Kanyonunun devamı olan genişleyen ve tekrar daralan bu havza içerisinde gelişen flüvyal topografya şekillerinin büyük kısmının karstlaşmaya uygun karbonatlı ana kayalar üzerinde gelişmesine neden olmuştur. 
Yeşil örtünün tüm doğallığında servi orman sahası Kasımlar Kanyonu, Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu kapsamında benzersizdir. 
Havzanın eğim değerleri ise aşınım ve birikim yapılacak olan bölgelerin belirlenmesinde denetleyici rol oynamıştır. 
Köprü Çayı Havzası’nın üst kısmı yüksek eğim değerlerine sahip dağlık ve tepelik alanlar ile kaplıdır. Bu nedenle bölgede akarsu aşındırma faaliyetleri etkin durumda iken, gün içinde farklı ışık koşullarında görüntü çekimlerine yansıyan renk animasyonları aynı karelerin tekrarına benzese de aslında hiçbir tekrara yer verilmemiştir. 
Burada karstik yapılaşmanın su ile oyununa tanık oluyoruz, göl halindeki sular hızla 3 metre aşağıdan batarak 5 metre ileride dipten homurdanarak kaynamaktadır. Havzanın aşağı kısmı ise ova, düz ve düze yakın alanlarla kaplıdır bu nedenle aşağı havzada akarsu biriktirme faaliyetleri etkindir. 
Sahanın benzersiz doğal oluşumlarında, Köprü Çayı Havzası Mezozoik dönemi sonlarında gerçekleşen Alp Orojenezi sonrasında kara haline gelmiş ve akarsu ağı kurulmaya başlamıştır. İnsanı dinlendiren, tüm stres ve yorgunluğunu gideren müthiş özellikleri bünyesinde barındıran Eşek geçidi ve Yerköprü derin kanyon vadinin tam genişlemiş sahasında yer alır. 
Burada Mezozoik sonlarında başlayan flüvyal süreçler Alp Orojenezi ve Neojen döneminde meydana gelen Neojen Transgresyonu ile Torosların yükselmesini takiben akarsuların yatağına gömülmeye başlayan sürecin tüm özelliklerine sahiptir. 
Bölgede akarsu ağının kurulması ve flüvyal süreçlerin başlaması üzerinden uzun bir zaman dilimi geçmesine rağmen devam eden tektonik süreçler ve gençleşme sayesinde sulak alanın denge profilinden uzak genç bir akarsu olarak havzasını şekillendirmeye devam etmektedir.
Kanyon Vadinin nefes almak için genişlediği muhteşem ve benzersiz doğa oluşumlarında suyun moleküler dansını seyretmek buradaki gezgin için gerçekten bir ayrıcalıktır. Burada, Köprü Çayı Havzasının dağ, plato ve ovalardan oluşan ana yer şekillerinden sonra en karakteristik yer şekillerini oluşturan kanyon sahaları vardır. 
Şelalenin hemen kuzeyinde kanyonlar tektonizma, epirejonik hareketler, litolojik özellikler, zaman ve flüvyal süreçlerin denetiminde oluşarak yeşil ve suyun muhteşem güzellikteki yaşam kaynağını yaratmıştır. Devasa boyuttaki karstik kaya sistemlerinin düzensiz dizilimleri en etkileyici faktördür. 
Suyun yön verdiği yeşil yaşamın geçmiş uygarlıklara yaşam kaynaklığı ettiği bu sahada, Alp Orojenezi ve Neojen Transgresyonu ile yükselen sahaya Miyosen döneminde çökelen kireçtaşı ve konglomeralar Tersiyer döneminde ve sonrasında devam eden şiddetli tektonik hareketlerle yükselmiş, akarsu yükselen blokları testere gibi keserek dik yamaçlı büyük kanyonları ve burayı oluşturmuştur.
Burada suyun sesini dinleyin ve kendinizi suyun derin rahatlatıcı meditasyonuna bırakın, tüm stresinizden arının. Işık ile moleküler dansının büyüsünü keşfedin. 
Yeşilin tüm pastoral renklerinin hakim olduğu dik eğimli ve yüksek yamaçlara sahip olan Gaziler havzası yamaçları ile görseli çok güzel manzaralar sunar.
Burada kısmen genişlemiş boğaz vadinin güneşle suyun seremonisinin yansımaları eşliğinde hüküm sürdüğü ekosistemlerin ilkbahar hazırlığı vardır. Köprüçay konglomerası ya da Beşkonak formasyonu olarak isimlendirilen derin bir konglomera bloğu yeşil ve mavi ile iç içedir.
Bu saha havzası uzun zaman sürecinde tektonik hareketlerle yükselmiş, Köprüçayı aşınıma karşı az dirençli olan konglomeraları aşındırıp yatağına gömülerek Gaziler kanyon vadisi ve eşek geçidini oluşturmuştur.
Burada Doğanın olağanüstü güzellikteki resim sanatında; su, kayalara şekil vermiştir. Doğa krallığında nice ilginç oluşumlar var ki, hiçbir ressam bunlarla boy ölçüşemez! Bu doğal tabloda ne isterseniz var, yansımanın en katıksız doğal renkleri başka nerede olabilir ki?
Bu havzada farklı sahalarda kanyon yamaçlarında asılı kalmış karstik kaynaklar da akarsuyu beslemektedir. Köprü Çayı kanyondan çıktıktan sonra Tazı Kanyonunun da etkisiyle debi miktarını önemli derecede arttırmaktadır.
Bölgenin son derece karmaşık sistemlerden oluşan flüvyal yapısı aynı zamanda ilgi çekici yer şekilleri ve bu yer şekillerine bağlı ortaya çıkan mikro klima bölgelerin oluşmasına imkân sağlamaktadır.
Köprüçay Gaziler sahasında Eşek Geçidi kanyonu ve Tazı Kanyonunun son çıkışı Yerköprü şelale sahası hem düden hem de boğaz vadi karakterlidir. Sahada akan nehir suları uzun zaman sürecinde yatağını dar ve derin şekilde yarmasıyla dik yamaçlı bu alandaki boğaz vadiyi oluşturmuş.
Eşek geçidi ve Yerköprü sahasında Köprüçayın her iki kıyısında orman içindeki patikalardan yol alırken mevsimlik flora ve bölge endemik ekosistemlerinin varlığı insanda büyük heyecan yaratır. Burada çok sayıda bölgeye özgü endemik bitki türü bulunuyor.

--------------------------------------------- 
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak SÖKMEN
Çekim Tarihi : 26.04.2021
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 11.05.2021
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/MehmetSokmenAntalya

Bu haber 160 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir

Yazılıkaya-Midas Anıtı Ören Yeri Frig Vadisi - Eskişehir Yazılıkaya Vadisinin güney ucunda, Eskişehir'in Han İlçesi'ne bağlı Yazılıkaya Köyü'nün hemen batısında...

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu

Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Bolu Yedigöller Milli Parkında Sonbahar Mevsimi Doğa Ananın sanatıdır, diğerleri sadece mevsimdir. Yedigöller’de, usta r...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |