http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Bahtılı Köyü Kepez Şafak Sahası Sucul Ekosistemi Efeler Parkı Antalya - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Bahtılı Köyü Kepez Şafak Sahası Sucul Ekosistemi Efeler Parkı Antalya

Bahtılı Köyü Kepez Şafak Sahası Sucul Ekosistemi Efeler Parkı Antalya

Tarih 04 Nisan 2021, 10:25 Editör Mehmet SÖKMEN


Antalya şehir merkezinde doğanın ne işi var soruları uzun yıllardır sorulur oldu. Aslında yerinde bir sorudur. Para hırsı ile yaşamsal öneme haiz doğal alanlar o kadar hızlı tahrip edildi ki, bu sorunun nedeni olmuştur. Çekimlerini yaptığımız Bahtılı Kepez bölgesi artık çok küçülmüş, etrafı ve içerisi çoktan yapılaşmaya başlamış, birkaç yıl içinde bu doğa güzelliklerinin yerinde betonlar esecek!

ISBN 978-605-88104-0-2
Bahtılı Köyü Kepez Şafak Sahası Sucul Ekosistemi Efeler Parkı Antalya
Antalya şehir merkezinde doğanın ne işi var soruları uzun yıllardır sorulur oldu. Aslında yerinde bir sorudur. Para hırsı ile yaşamsal öneme haiz doğal alanlar o kadar hızlı tahrip edildi ki, bu sorunun nedeni olmuştur. Çekimlerini yaptığımız Bahtılı Kepez bölgesi artık çok küçülmüş, etrafı ve içerisi çoktan yapılaşmaya başlamış, birkaç yıl içinde bu doğa güzelliklerinin yerinde betonlar esecek!
Kepez Şafak doğa ekosistemini besleyen su kaynakları Antalya'nın 30 km kuzeyinde; Türkiye’nin en büyük düdenlerinden biri olan Bıyıklı Köyü'nden çıkar. Düdenin 2,5 km kuzeybatısında bulunan Kırkgözler kaynaklarından çıkan sular; Bıyıklı Düdeni'ne girmektedir. Bıyıklı Düdeni'nde sifondan kaybolan sular 15 km güneyindeki Varsak Dolini'nden çıkmaktadır.
Su kaynakları Bahtılı alan havzasında sulama ve enerji üretiminde kullanılmak üzere kanal sistemlerine verilmiştir. Suyun olduğu her yerde hayat ve sağlık olduğu gerçeği bu havzada olağan üstü destansı güzellikte büyülü manzaralar, doğal peyzajları yaratmıştır.
Artık Antalya tükeniyor, betonlaşma uzun yıllardır devam ediyor. Büyük beton adasına dönüştürülen Antalya, kurtarılmak için son çığlıklarını atıyor. Beton adasına dönüştürülmüş Antalya doğa sistemleri yok olurken hızlı döngü ile ısı adasına dönüşmüş durumdadır.
Stabil iklime sahip Antalya havzası genel ve uzun kuraklık, ani iklim değişimleri, sel ve erozyon tehlikesi altındadır. Herkes buraya gelip doğayı keşfetmeli, çocuklar bu ortama getirilip doğa ile tanıştırılmalıdır. Doğanın çocuklar ile kurtarılacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Saha havzası aşırı kirlilik altındadır. Ortama bırakılan plastik ve her tür atıklar zehir saçarken saha ekosistemi de bundan payını alıyor, zehirli ortam sağlık için riskli hale geliyor.
Sahanın doğal güzellikleri Antalya'ya ayrı bir güzellik kazandırırken, korunması gerekmektedir. Kırkgözler suyu; Bıyıklı düdeni'nde yerin altına geçen ve Düdençay'a kadar yararlanılmayan yeraltı akışına mani olup, bu suyu enerji üretimi ve sulama işinde faydalı bir şekilde kullanma, Kepez Santralı tesislerinin ana fikrini teşkil etmiştir.
Bu amaçla; Korkuteli çayının, Kırkgözler mevkiine getirilerek bir regülatör inşa edilmesi, buradan 19,5 km. lik bir kanalla Kepez mevkiine
getirilmesi ve buradaki 170 m. lik düşüm ile Kepez hidroelektrik santralının tesisi plânlanmış, Antalya ovası sulama sisteminde bir değişiklik yapmamak için santral tahliye suyu bir kanalla Düdençay'a verilmiştir.
Akarsu ekosistemleri; hareketli su (lotik) özelliği gösterirler. Akarsular çay, dere ve ırmaklar bu gruptadır.
Saha havzası sucul ekosistemleri çok narin yaşam alanları olup, olumsuzluklardan doğrudan etkilenirler. Burada bırakılan evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar suların kirlenmesine ve gerek insanlar için gerekse de sucul canlılar için kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor.
Yöre sucul alanından zaman içinde inşaatlar için kum çekilmiş, suyun kontrollü kullanımını sağlamak için barajlar ya da sulama için bentler inşa edilmiş, tarım arazileri ve kullanılabilir alanlar yaratmak için sulak alanın kurutulması gibi insan aktiviteleri zaten sınırlı olan su kaynaklarının tahribatına neden olmuştur.
Çevre doğası tahribatı ile oluşan iklim değişikliği de sahanın su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak artan kuraklık küçük derelerdeki suların bazı mevsimlerde azalmasına ya da tamamen kurumasına neden olmaktadır.
Tüm havzada bilinçsiz uygulanan avcılık yöntemleri sucul yaşamı olumsuz etkileyen temel faktörlerdir. Canlıların yaşam ve üreme alanlarını yıkıma uğratır. Plansız olarak başka bölge ya da ülkelerden getirilen canlıların sulara bırakılması yerel su kaynaklarındaki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyebilmekte ve yerel türlerin birey sayılarının oldukça azalmasına ve hatta yok olmasına neden olmaktadır.
Atıklar ve diğer zararlı insan etkileri su kirliliğini yaratıyor. Saha ekosistemin bir bölümünü oluşturan su ortamı, kullanılmış sular ve diğer atıklar için alıcı bölge olduklarından ekosistem içerisinde hava ve toprağa oranla en yoğun kirlenmeye uğrayan kısımlar halini almıştır. 
Doğal dengeyi bozan ve sucul ekosistemlerin kirlenmesine neden olan bu kirletici unsurlar: organik maddeler, endüstriyel atıklar, petrol türevleri, yapay tarımsal gübreler, deterjanlar, radyoaktivite, pestisitler, inorganik tuzlar ve atık ısı olarak sınıflandırılabilir
Bu bölgede evsel ve şehirsel atıklar her yerde görülüyor. Havza akarsuları atıkların bulunduğu yerden uzaklaştırılması için en uygun ortammış gibi kullanılmaktadır. Örneğin evsel atıklar kanalizasyonlar aracılığıyla sulara bırakılarak uzaklaştırılmaktadır. Bu şekilde kendi yaşam alanını temiz tuttuğunu düşünen insanlar aslında çevreyi ve dolayısıyla diğer canlıların yaşam alanlarını kirlettiğinin çoğu zaman ya farkında değil, ya da bunu çok önemsemez. Oysa atıklarla doğa kirletiliyor, diğer canlıların toplu ölümüne varacak kadar zarar veriliyor.
Evsel atıklardan kaynaklanan kirlenme genellikle organik kirlenmedir ve su kalitesinin azalmasına neden olarak canlıları etkiler. Suyun organik madde miktarındaki artış, sudaki çözünmüş oksijen miktarını düşüreceğinden bir su kütlesindeki canlı gruplarının değişmesine neden olabilir. 
Az oksijende yaşayamayan canlılar bu ortamları terk ederken yerini daha düşük oksijen düzeylerinde yaşayabilen canlılara bırakırlar. Evsel atıklardan kaynaklanan kirlenmeye sadece organik kirlenme gözüyle bakmak yanlış olur. Bu atıklarda bulaşık ve çamaşır yıkama gibi aktivitelerden kaynaklanan deterjanlar gibi kimyasallar da bulunmaktadır.
Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişiklikleri günümüzde üzerinde en yoğun çalışmalar yapılan konularından bir tanesidir. Artan küresel ısınma bütün canlılar için bir tehdit oluşturmaktadır. Sucul alanlardaki büyük değişiklikler, özellikle sınırlı ve küçük alanlarda yaşayan su canlılarını belirgin bir şekilde etkilemektedir. 
Küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık etkisi dar bir alanda yayılım gösteren endemik yani belli bölgelere özgü sucul organizma türlerini yok olma ile karşı karşıya getirmektedir.
Saha havzasında bilinçsiz ve kontrolsüz avcılık yöntemleri de sucul hayatı yakından etkileyen yıkıcı faktörlerdir. Aşırı yapılan avcılık, sucul ortamlardaki dengeyi bozarak biyoçeşitliliği neredeyse yok etmiştir.
Genellikle sucul canlıların en az bir kere döl verdikten sonra avlanabilir olması bu nedenden dolayı önemlidir.
Bilinçsiz avcılık hem ekosistemleri hem de biyoçeşitliliği etkileyecek niteliktedir. Tatlı sularda ve denizlerde dinamit kullanarak avcılık gerçekleştirmek doğayı tahrip etmekte sucul canlıların yaşam alanlarını verimsiz hale getirmektedir. 
Kudretli Doğa ana intikam alırcasına, dinamit ve benzeri avcılık yöntemleri ile avcı ava dönüşüyor, bazen insanlar kendilerine de zarar vererek çoğu zaman bacak kol gibi organlarını kaybetmekte ve hatta ölüme kadar varabilen sonuçlarla karşılaşmaktadır. Herkes doğaya çıkarken atık bırakmamalı, doğaya saygılı olmalıdır.
--------------------------------------------- 
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak Sökmen
Çekim Tarihi : 01.03.2021
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 23.03.2021
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/MehmetSokmenAntalya

Bu haber 180 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Katmanlı Merdiven Şelalesi Ve Devkazanı Serik

Katmanlı Merdiven Şelalesi Ve Devkazanı Serik Elbette sizlerde çok sayıda şelale ve dev kazanı görmüşsünüzdür. Ancak Katmanlı Merdiven Şelalesi Dev Kazanı dünyad...

Kumun Sanata Dönüştüğü Yer Antalya Sandland

Kumun Sanata Dönüştüğü Yer Antalya Sandland Kumun Sanata Dönüştüğü Yer Antalya Sandland

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |