http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Gokdere Su Kaynakları Doğa Sistemi - Antalya - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
html5 video by ThunderSoft
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Gokdere Su Kaynakları Doğa Sistemi - Antalya

Gokdere Su Kaynakları Doğa Sistemi - Antalya

Tarih 19 Mart 2020, 09:01 Editör Mehmet SÖKMEN

Muhteşem görseller barındıran Gökdere Vadisi olağan üstü çeşitlilikte ekosistemlere sahiptir. Gökdere su kaynakları sahasının içinde bulunduğu sarp kayalık sisteme sahip dağların içinden gelen kar ve yağmur sularının bu bölgede 5-6 gözden yeryüzüne çıkarak oluşturduğu küçük Gölcükler ve doğal havuzlardan oluşan tabiat harikası su pınarlarıdır.

ISBN 978-605-88104-0-2
Gokdere Su Kaynakları Doğa Sistemi - Antalya
Bu filmimizde Doğa Ananın Krallığında Bizimle yolculuğa çıkarken; Doğanın muhteşem büyüsüne tanık olacak, kısa sürede neleri keşfedebileceğinizi, Doğanın labirentlerinde yol aldıkça kendi öz benliğinizi, kültürünüzü, çoktan unuttuklarınızı, belki de sadece keşfetmenin olağan üstü keyfini yaşayacaksınız.Muhteşem görseller barındıran Gökdere Vadisi olağan üstü çeşitlilikte ekosistemlere sahiptir. Gökdere su kaynakları sahasının içinde bulunduğu sarp kayalık sisteme sahip dağların içinden gelen kar ve yağmur sularının bu bölgede 5-6 gözden yeryüzüne çıkarak oluşturduğu küçük Gölcükler ve doğal havuzlardan oluşan tabiat harikası su pınarlarıdır.
Su pınarlarının debisi mevsimliktir. Kış mevsiminde kuraklık nedeniyle çok cılız durumda olabilir. Ancak bol yağışlı geçen mevsimlerde artan su debisi ile çevreye verdiği doğal peyzaj güzellikleri saymakla bitmez.
Gökdere vadisinin tabanı ve çevresi son derece karmaşık yeşil örtüye sahiptir. Bitkilerin ortak yaşamı burada çok çarpıcı etkilere sahiptir. Sarısu sahasından başlayarak Sivridağ eteklerinde derin yarıntılarla son bulur.
Karstik su gözlerinden boşalım halindeki berrak sular son derece temiz ve içilebilir durumdadır. Burada biriken sular vadi boyunca yeşil bitki örtüsü ve orman ağaçlarını suladıktan sonra Sarısu çayıyla buluşur ve kadınlar plaji mevkiinden denize dökülür. Ancak son yıllarda kuvvetli kuraklığın ve doğa tahribatının yıkıcı etkileri sonucu artık sular denize ulaşamadan daha yarı yolda kayboluyor.
Gökdere vadisi ve su kaynakları sahasında görsel şölende doğal narenciye bahçelerinin yanı sıra çok küçük ölçekte tarım çiftliklerine rastlanır. Günün farklı ışık konumlarında vadi duvarlarını oluşturan sarp kayalık dağlar güneş ışığı açısına göre türlü renklere boyanır.
Gökdere vadisi sahasında uzun boylu ağaçlar popülâsyonunu oluşturan Kızılçam, Çınar, Meşe ağaçları benzersiz destansı güzellikler meydana getiriyor. Ayrıca Akdeniz bitki topluluğu olan makilerde yoğun biçimde bulunmaktadır. Treking parkurlarına sahip bölge yer yer zor ve orta zorluklu parkur derecelerine sahiptir.
Gökdere Vadisinin sınırlarını Üzümcek dağ silsilesinin yanı sıra, Kuzeyini Çam ormanları ile dolu Güllük dağı ve Kepez Sırtları belirler. Doğu sınırını ise Akdeniz Üniversitesi tamamlıyor.
 Doğa yürüyüş grupları, kaya tırmanışları, kırsal turizm gibi alanlarda alternatif turizm çeşitleri açısından ilgi gösterilen Hisançandır-Çakırlar ve etrafındaki bölgede, Üzümcek Dağında doğa katliamı yapılmaktadır.
Konyaaltı Sahili'ne 5 kilometre uzaklıktaki Üzümcek Dağı'nda Boğaçay'la birlikte doğanın eşsiz güzelliklerini barındıran bölgede yaşayan Antalya semenderi türünün de endemik olarak dünyada sadece bu bölgede yaşıyor.
Gökdere Vadisinin fiziki coğrafyasını akarsu vadileri, plato ve sekiler, dağlar ve tepeler oluşturmaktadır. Antalya’da kent içerisindeki vadilerin en büyüğüdür. Vadi tabanındaki antik köprü ve yamaçlarında bulunan mağaralar bu bölgenin geçmiște yerleșim alanı olduğunu göstermektedir.
Vadi tabanında 2 metre derinliğindeki akarsu, yağışlı mevsimlerde çevresinde oluşan gölcükleri ve vadi tabanındaki bitki örtüsünü canlı tutuyor. Denizden yükseklik yamaçlarda 20 metre iken, vadi tabanında 5 metredir. Kireç taşlarından süzülen sular lezzetli ve berraktır.
Gökdere Vadisi tarihi süreçlerde Klasik ve Hellenistik Dönemlerde teritoryum olarak dağınık haldeki çiftliklerin Roma ve Doğu Roma dönemlerinde köy yerleşimi şekline doğru bir değişim göstermiştir.
Bölge yer altı suları ve akarsuları Konyaaltı kentsel alanı içinde jeolojik yapısı itibariyle kentin içme, kullanma ve sanayi suyunun bir kısmını sağlanmaktadır. Bölgedeki kaynaklar boşaldıkları formasyonlara göre karstik kireç taşları, travertenler ve alüvyonlar tipindedir. Karakteristik bitki örtüsü makilerdir.
Antik Dönem'de ticaretin kara yollarından ziyade deniz yolları aracılığı ile yapıldığı ve gemilerin nehirler üzerinden içerilere kadar girebildikleri bilinmektedir. Bundan dolayı, limanlar nehir ağızlarına da inşa edilebilmekteydi. Onobara'nın limanı için de aynı şey söz konusu olmalıdır. Çünkü Gökdere Boğazı'nı ve Karadağ'ın eteklerini takiben denize dökülen Sarısu'nun varlığı da bu düşünceyi güçlendirmektedir.
 Gökdere vadisi su kaynaklarının çıkış gözlerini takip eden sahada oluşan gölcükler ışık konuna öre muhteşem renkler ve yansımalarla insanı büyülüyor. Aynı zamanda doğal yüzme havuzları konumundalar.
Burada doğanın güzelliği, estetiği ve zarafeti vardır.
Sahanın sarp kayalıklarla kaplı yüzü; orman, Maki ve Kaya vejetasyonlarını barındırıyor. Vadi alanında maki ve saf kızılçam popülasyonları yaygındır. Bitki örtüsü bakımından, zengin bir çeşitlilik göstermektedir.
Gökdere vadisi sahası taşıma kapasitesi sınırları aşılmış ve yoğun kirlilik altındadır. Yapılaşma oldukça hızlı devam ediyor. İnsan etkileşimi yönünden taşıma kapasitesi, yıl, hatta mevsimlere göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeplerle habitat bozulması söz konusudur.
Vadi sahasında habitat özellikleri bakımından doğa sahası alanı, kapalılığı düşük kızılçam ve yer yer kızılçam-ardıç karışık ormanlarından oluşan iğne yapraklı ormanlar ile maki elemanlarının ağırlıklı olduğu seyrek kızılçam ve ardıç ağaçlarını bulunduran kaya vejetasyonu olmak üzere başlıca iki vejetasyon tipinden meydana gelmektedir.
Kaya vejetasyonunda eş yükseltilerde ise yer yer 3-5 bireyden oluşan serpilmiş kızılçam, ardıç, kermes meşesi, akçakesme, sandal topluluklarına rastlanmakla birlikte, bu alanların büyük kısmının kayalıklar ve bu kayaların üzerinde ve aralarında yetişen otsu türlerinin yanı sıra akarsu tabanı ve kenarlarında çınar popülasyonu mevcuttur.
Vadideki su ve yeşil ekosistemi tam bir ortak yaşam alanı oluşturmuştur. Gökdere sahasında bitki çeşitliliği ve beslenme yönüyle bakıldığında ise, doğa alanında, değişik mevsimlerde bitki türleri boy gösterir. Saha alanı, flora bakımından zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Çok bölgeli veya fito coğrafik bölgesi tanımlanamayan çok sayıda takson bulunuyor.
Burada su hayatın özüdür. Tabiat ana, bu vadi kompleksinde, suyla beslenen pek çok çeşit canlıya kucak açmıştır. Doğanın ne kadar güzelliği ve estetiği varsa, hepsini burada görmek mümkün.
Eğer kendinizi arıyorsanız yönünüzü dağlara çevirin, dağlarda ve kayalıklarda, yaylada ve su kaynaklarında gözlerinizi kapatın, kulaklarınızla görün! Yükseldikçe Doğa Ananın görsel peyzajları karşısında doğaya saygı duyun. Rüzgar olsun olmasın; Ağaçların fısıltılarını, böceklerin seslerini dinleyin.
Gökdere sahasında Torosların gülen yüzünü, sesli türküsünü Beydağlarının Akdeniz’e bakan yamaçlarında gör ve dinle! Yüksek dağ zirvelerine doğru çıkarken; binlerce yıllık geçmiş uygarlıkların izini sür. Bizimle birlikte keşif yolculukları için yoldan çıkmaya hazır ol.
Hazır ol ki; Bugünün modern ulaşım araçlarıyla doğa ananın bağrına açtığımız yol ağlarıyla çarçabuk ulaşıp doğanın en zorlu noktalarına ulaşabiliyorsak, bir de bu olanakların hiç olmadığını düşünelim ve empati yapalım, neolitik ve geçmiş çağların insanının buralara nasıl ulaştığını, zor doğa koşullarında nasıl yaşayabildiğinin muhasebesini yapalım!
Muhteşem güzellikteki sahanın doğal coğrafyasında yer şekilleri değişik yaşta ve nitelikte kayaçlar en güzel şekliyle bir doğa panoraması oluşturuyor. Bu kayaç bölgesinde, Paleozoyik yaşlı, kristalen şist, fillat, mermer ve kireçtaşları vardır.
 Yaygın olarak yüzeyleyen bu kayaçlar şiddetli tektonik olayların etkisiyle kıvrılmış ve kırılmıştır. Bu sahanın dağlık kesimlerinde Mesozoyik ve Tersiyer’e ait formasyonlar bulunuyor. Biraz daha yükselince, erozyona ve başkalaşıma uğramış haldeki dağlık sahada, büyük bir kesiminde yayılım gösteren Mesozoyik formasyonlar, kireçtaşı, marn, filis ve serpantinden oluşmuştur.
Üzerinde karstik şekillerin tipik olarak izlendiği kireçtaşları gri renkli, çok çatlaklı ve boşlukludur. Kuvaterner’e ait alüvyon ve Pliyo Kuvaterner traverten ise tüm Antalya Ovası’nda tipik olarak izlenir.
Bu sahadaki su rejimi düzensizdir. Yazları sıcak ve kurak geçtiği için suları çok azalır veya kurur. Sonbahar yağmurları ile su seviyesi yükselir. İlkbaharda Toros Dağlarındaki karların erimesiyle de en yüksek seviyeye ulaşır.
Bu sahada ve Antalya İli’nde ekolojik koşulları etkileyen faktörlerin başında iklim ve morfolojik şartlar gelir. İlin Toros dağları ile Akdeniz’e komşu kıyıları arasında düşey yönde, iklim koşulları ve buna bağlı olarak bitki toplulukları birbirinden tamamen farklı ekolojik kuşaklar yer alır.
Sahanın Jeomorfolojik Birimleri engebe bakımından çok çeşitlilik ihtiva eder. Fazla yükseklik gösteren dağ ve tepeler ile muhtelif yüksekliklerde muhtelif genişlik arz eden küçük alt düzlükleri meydana getirir.
Gökdere Vadisinin de dahil olduğu Toroslarda yavşanları koklamayan, çiçeklerle konuşmayan, su sesinde derdini demlemeyen, rüzgârda savrulmayan henüz doğanın erdemlerini alamamış demektir. Toroslarda, Torosların sesli türküsünde Elif bir çiçektir, Ayşe bir Sedir ağacıdır. Fatma bir tepedir, Zeynep bir türküdür, Emine bir sümbüldür, Hatca ise bir gül!
---------------------------------------------
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rğksan Atak SÖKMEN
Çekim Tarihi : 14.03.2020
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 14.03.2020
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/mehmetsokmen1

Bu haber 258 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Çat Vadisi 1. Çarşak Purnak Deresi, Çat Vadi Doğası Köprüler - Çamlıhemşin Rize

Çat Vadisi 1. Çarşak Purnak Deresi,  Çat Vadi Doğası Köprüler - Çamlıhemşin Rize Asıl korunması gereken sahadaki su kaynakları, insanlığın varoluşundan bu yana yaşamın devamlılığı açısından en öne...

Karataş Gölü – Akdeniz’in Kuş Cenneti Kuruyarak Hızla Yok Oluyor - Derhal Kurtarılmalıdır - Burdur

Karataş Gölü – Akdeniz’in Kuş Cenneti Kuruyarak Hızla Yok Oluyor - Derhal Kurtarılmalıdır - Burdur Zarifliği ve güzelliğiyle göz dolduran Karataş gölü, göller bölgesinin en güzel göllerinden bir tanesi. Adını pek d...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |