http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Selinus Antik Kenti - Gazipaşa - Antalya - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Selinus Antik Kenti - Gazipaşa - Antalya

Selinus Antik Kenti - Gazipaşa - Antalya

Tarih 04 Ekim 2019, 13:02 Editör Mehmet SÖKMEN

Selinus Antik Kenti: Antik Selinus Kenti Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yat limanının ve Hacı Musa Çayı’nın güneybatısındaki denize dirsek gibi uzanan bir tepenin üzerinde ve yamacında yer almaktadır. Kentin akropolü tepeye kurulmuştur.

ISBN 978-605-88104-0-2
Selinus Antik Kenti - Gazipaşa - Antalya
Selinus Antik Kenti: Antik Selinus Kenti Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yat limanının ve Hacı Musa Çayı’nın güneybatısındaki denize dirsek gibi uzanan bir tepenin üzerinde ve yamacında yer almaktadır. Kentin akropolü tepeye kurulmuştur. Antik kent sahası tamamen dikenli bitkilerle kaplı olup henüz temizliği yapılmamıştır.Ayrıca bu tepe üzerinde Orta Çağ Kalesi yer almaktadır. Akropol içerisindeki kilise ve sarnıç günümüze kadar gelmiş önemli yapılardır. Selinus kentinin diğer yapıları sahilde ve yamaçta yer almaktadır. Bu yapılar arasında hamamlar, agoralar, Selçuklu Köşkü, su kemeri ve Nekropol alanı bulunmaktadır.
Yamaç eteğindeki tünel giriş kapsı arkasındaki gizli tünelden zirvedeki kale yapılarına ulaşım sağlanmaktaydı.
Selinus dağlık Klikya bölgesinin en önemli bölgesidir. Roma İmparatorlarından Trijan’ın bu kente ölmesinden dolayı kent bu adı almıştır. Nekropoldeki anıtsal mezar önemlidir. Alanya Müzesindeki ostoteklerin çoğunluğu Selinus Nekropolünden getirilmiş olup, bu da Selinus’ta bir atölyenin varlığını düşündürmektedir.
Merdivenleri Tırmanırken bile Gazipaşa’nın Kızılin sahilleri oldukça muhteşem görkemli manzara sunmaya başlıyor. Yani yorucu tırmanışınız var, ama göreceğiniz büyüleyici panoramalar için o yorgunluğa değecektir.
Genellikle Dağlık Kilikya Bölgesi'nde yerleşmenin modeli Klasik Yunan ve Hellenistik Çağ döneminde başlamıştır. Selinus'da küçük Bizans yerleşmeleri I.S. 1000-1200'lerde tekrar kurulmuştur.
Taşyol merdivenlerinden yukarıya doğru çekimler için tırmanırken gece aydınlatması için yapılan ışık sistemlerinin tahrip edildiğine tanık olduk. Ülke eğitim sisteminin geldiği nokta burada dip yapmıştır. Bunu yapanlar düşünme yetisi elinden alınmış insanlardır. 
Kale, Hellenistik duvarlar, Tapınak, muhtemelen Selinus'da ölen Imparator Traianus için olabilir, Geç Roma Köyü, duvarları, su depoları, İ.Ö. dördüncü yüzyılda lsaurialilar bu şehri savaş gemilerine ait liman olarak kullanmışlardır. Herhalde bu limanın üstündeki haç lsaurialıların yerleşiminden olmalıdır.
Gazipaşa Selinus harabelerinin bulunduğu tepe böyle bir ovayla Toroslardan ayrılmıştır. Gazipaşa'nın tarihine yapılan yolculuğun önemli bir kilometre taşı İ.Ö. 628 yıllarına atılmıştır. Selinus adıyla tarihte iki kent vardır.
Sicilya'da Yunanlı Megara-Hyblaia halkı tarafından kurulan Selinus ve Anadolu'nun güneyindeki Selinus, Kilikya Bölgesi'nde ve Hacımusa Çayı’nın diğer adıyla Kestros iki yakasında kurulmuş liman kenti, Kıbrıs, Mısır ve Akdeniz’deki diğer ticaret merkezleri ile ticaret yapılan liman kenti Gazipaşa yerleşkesidir.
Hititler deniz kavimleri tarafından yıkılınca bölgede bir süre otorite boşluğu meydana gelmiştir. M.Ö. 8.yy. Mısırda bulunan 26. sülalenin egemenliğine girmiştir.
Antiocheia AD Kragum yani Nohutyeri temelleri bu dönemde atılmıştır. 7. yy. ortalarından 4. yy.’a kadar Pers egemenliğine girmiştir. 4. yy’ın ortalarında ise Pers egemenliğine son veren büyük İskender, Mekadon Kralı Alexander egemenliğine girmiştir.
Büyük İskender ölünce onun valisi Selevkos’un egemenliğine girmiştir. Daha sonrada merkezi Adıyaman’da bulunan Komagene krallığına bağlanmıştır. Nohutyeri Komagene kralı 4. Antiakos adına adanmıştır.
Daha sonra İ.Ö. 197'de Antiokhos döneminde Roma egemenliğine geçmiştir. I.yy.'da doğu seferine çıkan Roma İmparatoru Trajanus, Doğu Akdeniz'de Part seferinden dönerken hastalanarak geldiği bu kentte 9 Ağustos 117'de ölmüş ve külleri Roma'ya gönderilmiştir. Anısına da bir mezar yapılmıştır. Bu nedenle de Selinus bir süre Trajanapolis adıyla anılmıştır.
Kilikya’nın batı sınırında kurulan ve kaderi yakın çevresindeki en önemli yerleşim olan Alanya’nın kaderine bağlı olarak gelişen Gazipaşa bölgeye hâkim olan korsanlar dönemini yaşamıştır. İ.Ö. 65 yılında, Romalı komutan Pompeius komutasındaki ordu bölgeyi korsanlardan temizlenmiş ve Selinus da küçük bir Roma yerleşimi olmuştur. İ.Ö. I. yy.’da başlayan Roma İmparatorluğu dönemi yörede 6. yy.a kadar devam etmiştir.
Selinus Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı arası III. Derece Doğal Sit Alanıdır. Antalya il sınırları Gazipaşa ilçesi yakınlarındaki antik kent, Alanya'nın 45 kilometre doğusunda küçük bir yarımadanın yamacında kurulu antik çağ kentidir. Kentin tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanır.
Bir dönem Trajanapolis adıyla anılan kentin yarımadanın surlarla çevrili tepesinde kentin akropolü vardır. Bir sarnıcın bulunduğu zirve Akdeniz'e egemen bir manzaraya sahiptir. Kentin agorası deniz kenarındadır. Agora yıkılmışsa da granit sütunları görülebilir.
Yamaçtaki surların içinde apsisli bir kilise kalıntısı bulunur. Kilise Aziz Thekla'ya adanmıştır. Kentin bir başka anıtsal yapısı da 13. yüzyıl Selçuklu döneminde kırmızı zikzak motiflerle süslenmiş bir av köşküdür. Bu yapının da antik çağdan kaldığı ve İmparator Trajanus'un anısına yapılmış bir mezar olduğu sanılmaktadır.
Akdeniz'e akan Selinus Çayı çevresinde su kemeri kalıntılarına rastlanır. Kentin iki hamamından biri kayalık yamacın denize indiği kesimdedir. Tiyatro yıkılmıştır. Kentin nekropolündeki mezarlar birer anıtsal yapı olarak Kilikya bölgesinin ölü gömme geleneklerini en güzel biçimde ortaya koymaktadır.
Antik kentteki arkeolojik çalışmalar henüz yüzey araştırmalarıyla sınırlıdır. Girişin ücretsiz olduğu tepeye yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüşle çıkılabilir. Düzgün patika yoldan tepeye çıkacakların yanlarına kesinlikle su almaları gerekmektedir. Selinus Antik Kenti, Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olup, Gazipaşa’ya 4 km mesafededir.
Deniz seviyesinden 300 metre yüksekliğe sahip bir tepenin üzerine inşa edilen akropolde günümüzde Orta Çağ’a ait bir kalenin sur kalıntıları tepedeki en belirgin yapılardandır. Akropol içerisindeki sarnıç ve kilise de günümüze gelebilmiş yapıtlardır.
45 dakikalık bir yürüyüşle çıkabileceğiniz tepede bu yapılardan başka deniz, ufuk ve güneş ile birlikte Gazipaşa manzarasından başka hiçbir şey yoktur. Sicilya’nın güney kesimlerindeki Selinus sütunlarını burada beklememek gerek.
Sur duvarları ilginizi çekmiyorsa dakikalarca çıkacağınızı ve özellikle sıcak havalarda yorulacağınızı düşündüğünüzde buraya vakit ayırmak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çıkmak isterseniz taştan basamakları kullanarak çıkabilirsiniz.
Ama merakınız ağır basar ve antik zirveye tırmanmanız halinde tüm yorgunluğunuza değecek mavi bayraklı bir plaj olan Selinus Plajı’nı, Gazipaşa’yı ve gün batımında harika fotoğraf çekebileceğiniz deniz manzarasını görme şansına sahip olacaksınız.
Nekropol, su kemerleri ve hamamlar gibi şehrin kalan kısmı basamaklar aracılığıyla çıktığımız yamaçta yer alır. Bu yapıların bir kısmı tepeden rahatlıkla görülebilir. Bugün çevresinde koyunların otlatıldığı bu tarihi altyapıdan çıkarılan eserler ise Alanya Arkeoloji Müzesi‘nde sergileniyor.
Dağlık Kilikya’nın önemli kentlerinden birisi olan antik Selinus kenti günümüz Gazipaşa’sı ile iç içedir. Çevredeki birçok kentle birlikte yörede yoğun bir yerleşimin bulunduğunu gösteriyor. Deniz kıyısındaki bazı kalıntıların ve eski çağdan günümüze ulaşan bilgilerin de doğruladığı gibi limanlar Akdeniz’deki deniz ticaretinde önemli rol oynamıştı ve kentler zengin oluşmuştu.
Toroslar’dan doğup gelen ve Gazipaşa sahilindeki Yat Limanı’ndan denize ulaşan Hacı Musa Çayı bugün olduğu gibi eski çağlarda da ovaya hayat taşıyordu.
İlk kuruluşu Kral Selinus’a dayanan ve adını da kurucu kraldan alan kent, Selinti olarak anılıyordu. Selçuklular döneminde buraya Korinth düzenindeki bir yapıdan devşirme taşlarla yapılmış bir yapı kalıntısı duruyor. Av köşkü olarak kullanılmış olması muhtemeldir.
Selinus Antik Kenti Antalya Mersin karayolu üstünde yer alan Gazipaşa döner kavşaktan yaklaşık 3,5 km uzaklıkta kıyı kesiminde yer almaktadır. Uğur Mumcu Caddesinden sahile doğru inerken sol tarafta antik kentin tabelasını göreceksiniz.
Buradan sola Fidanlık Caddesine sapıp Doğal Havuzlara giden yoldan köprüyü geçince sağa dönüp Sarısu Hacımusa Çayı kenarından devam etmak gerekiyor. Burada karşınıza kentin düz kesimde yer alan yapıları Büyük ve Küçük Hamam, Şekerhane Köşkü ve Anıtsal mezarlar çıkacaktır.
Yolun bu kısmı topraktır, tepenin eteğine geldiğinizde taş döşenmiş yol ile karşılaşacaksınız. Bu yoldan devam edip kent giriş merdivenleri önünde yer alan alana arabınızı park edebilirsiniz. Su kemerlerinin bazı bölümleri Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Taş yol veya merdiven aydınlatma lambalarının büyük çoğunluğu cahil ve tarihsel değerlere düşman yobaz insanlarca tahrip edilmiştir. Ülke eğitim sisteminin çökertilmesi sonucu bu manzaralar çok yakın gelecekte bunu yapan yobazları başka milletlerin kölesi yapacaktır.
Taş yolun sonunda yer alan tepede Ortaçağ Kalesine çıkılan merdivenler bulunmaktadır. Bu yol ile tepeye kaleye çıkabilirsiniz. Yaklaşık 650 basamak çıkmak gerekmektedir. Bu enerjiye sahipseniz tepeye çıktığınız zaman karşılaşacağınız manzara tam bir ödül olmaktadır. Tepeden hem Koru Plajı Doğal Havuzları, hem de yat limanı ve Selinus Plajı ile Kızılin Plajını kuşbaşı seyredebilirsiniz.
İmparator Trijan’ın kenti Selinus Altın sarısı kumlarla kaplı sahil yaklaşık 2,5 kilometre boyunca uzanıyor. Sahilin sonunda denize bir dirsek gibi uzanan tepenin üzerinde ve yamacında ise Dağlık Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden Selinus yükseliyor.
Orta Çağ’dan kalma kale ile akropol, sahile bakan tepenin üzerinde yer alıyor. Akropol içerisindeki kilise ve sarnıç günümüze kadar gelen ve görülmesi gereken yapıların arasındadır.
Selinus Antik Kenti’nin diğer yapıları ise sahilde ve yamaçta kuruludur. Bu yapıların arasında hamamlar, agoralar, Selçuklu Av Köşkü, su kemeri ve nekropol alanı bulunuyor.
Selinus Antik Kenti, adını verdiği sahile tepeden bakan konumu kadar Roma İmparatoru Trijan’ın yaşamını bu kentte yitirmesinden dolayı da büyük önem taşıyor. Nekropolde İmparator Trijan’ın adına yapılmış anıtsal bir mezar da bulunuyor.
Halen Alanya Müzesi’nde sergilenen ostoteklerin çoğunluğu Selinus Antik Kenti nekropolünden getirilmiş. Ostoteklerin Selunus’tan gelmesi arkeologlara burada bu yönde üretim yapan bir atölye olduğunu düşündürüyor.
Selinus kalesi sahası aynı zamanda geniş ekosistem alanıdır. Sumak dahil çok sayıda bitki türü doğal olarak yetişmektedir.
---------------------------------------------
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak SÖKMEN
Ulaşım : Şerife Akcan
Çekim Tarihi : 19.09.2019
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 30.09.2019
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/mehmetsokmen1

Bu haber 746 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Gömbe Yeşil Göl Uçarsu Doğa Sistemi - Kaş

Gömbe Yeşil Göl Uçarsu Doğa Sistemi - Kaş Akdeniz Bölgesi nice farklı doğa oluşumlarının en güzel örneklerini sunarken, Akdağların biyoçeşitliliğinde önemli ...

Yeşil Göl Doğa Sistemi - Gömbe Kaş

Yeşil Göl Doğa Sistemi - Gömbe Kaş Anadolu coğrafyası dünya kara sisteminde olağan üstü benzersizdir. Bu bölümde bizimle birlikte Akdeniz Batı Toros s...

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |