http://www.mehmetsokmen.tv/videolar/ Alimpınarı Yaylası Ve Keşkek Şenlikleri Ağustos 2018 Antalya - Mehmet SÖKMEN Tv - Video Prodüksiyon - Antalya
ANASAYFA VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BU KANALI DESTEKLE

Alimpınarı Yaylası Ve Keşkek Şenlikleri Ağustos 2018 Antalya

Alimpınarı Yaylası Ve Keşkek Şenlikleri Ağustos 2018 Antalya

Tarih 21 Ağustos 2018, 08:15 Editör Mehmet SÖKMEN

Alimpınarı Yaylası Ve Keşkek Şenlikleri Ağustos 2018 Antalya

ISBN 978-605-88104-0-2
Alimpınarı Yaylası Ve Keşkek Şenlikleri Ağustos 2018 Antalya 
Sabah erken saatlerinde bir heyecan var, Alimpınarı Yaylası Yazlık Konutlar sahasında. Akın, akın gelen konuklar yayla sahasına gelmeye başladılar, Akdeniz’i yukarıdan seyrederek, yöreyi izlediler.  Havanın nemli olması görüntüyü biraz engellese de, akşam saatlerinde Akdeniz’i görmek güzel bir duygu olmalı.
Geleneksel yaşamdan örnek olarak keşkek hazırlıkları ile başlayan şenlikte, hazırlanan tatlı ve tuzlu keşkek, yahni ve aşure ikram edildi.Alimpınarı sahasında Batı Toroslar, eşsiz güzellikteki manzaraları ile göz doldurur. Ormanları, yaylalar ve alpin çiçeklerle süslü çayırlar bölge sakinlerini nisan ayından başlayarak, ekim ayına kadar kendisine çeker.
Yöredeki tarımsal hayat tarzının karakteristik bir uygulaması olan yaylaya çıkma geleneği günümüzde yeni anlamlar yüklenerek sürdürülmektedir. Son dönemlerde yaylalardaki etkinlikler içerisinde en başta gelenlerinden biri de geleneksel hale dönüşmüş olan yayla tipi şenlikleridir.
Yayla şenlikleri adı altında bu etkinlikler yaylalarının birçoğunda yıllardır sürdürülmektedir. Bu organizasyonlarda yaylaların ürünlerinin tanıtımı yapılır, burada yağlı pehlivan güreşleri yapılmasa da, yerel ve ulusal düzeyde sanatçıların katıldığı konserler verilir, yine etkinlikler süresince Türk kültürünün zengin gelenek ve göreneklerine dair temsiller sergilenir.
Bu süreçte pek çok farklı yerleşmeden gelen insanlar kaynaşır, kurulan pazardan alış-verişler yapılır ve böylece Türk kültürünün bir parçası olan yaylacılık faaliyetleri farklı amaçlarla da olsa sürdürülür.
Günümüzde çoğunluğu yerel örgütlerin destekleri ile gerçekleştirilen geleneksel kültürün yaşatılması amaçlayan yayla etkinleri artarak, çok sayıda insanın katılmayı arzuladığı birer festival niteliğine bürünmüştür. Antalya’da, Batı Toros yaylaları, son 20-25 yıldır Türk örf ve adetlerinin sergilendiği en önemli mekânlar olmuştur.
Yayla Şenliklerin içeriklerinde kültürel ve sosyal boyut hakimdir. Bu filmimizle Batı Toros yayla şenliklerinin Türk kültürünün tanıtılması ve yeni nesillere aktarılması gibi önemli bir görevi üstlenmiş olduğu söylenebilir.
Geleneksel Yörük yaşamına dair unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekler bu tip şenliklerde yaşatılmaktadır. Batı Toros Yayla şenlikleri etki sahası dikkate alındığında ise köy, kasaba ve şehir nüfusunun ilgi alanında kalması bakımından yerel ölçekli organizasyonlardır.
İçerik ve katılanların profilleri itibariyle pek yakın zamanda ulusal ve uluslar arası boyut kazanması da pek mümkün görülmemektedir. Ancak haziran, temmuz ve ağustos aylarına toplanan bu organizasyonlar yörede turizm faaliyetlerinin arttığı zaman denk düşer.
Bu durum Batı Toros Yayla şenlikleri için avantaja dönüştürülebilirse turizm çeşitlendirme stratejisi içinde değerlendirilip uluslararası boyut kazandırılabilir. Bölgede genel turizm faaliyetlerinin içinde yayla turizminin de ele alınıp eş zamanlı çalışmaların yaşama geçirilmesinde sayılamayacak kadar fayda olacağı söylenebilir.
Sağlıklı ve sürdürülebilir yayla turizmi için genel turizme eş güdümlü olarak Batı Toroslarda yöresinin tamamını kapsayacak bir biçimde master plânlarının şimdiden yapılıp kısa sürede de uygulamaya geçirilmesinde gerek bölge ve gerek ülke açısından büyük ekonomik kazançlar olacağı açıktır.
Alimpınarı yayla sahası 1578 mt rakımlı Kızlar Dağını, Kelbessos Antik Kentine de ev sahipliği yapan bölgedir. Antalya Saklıkent yolu üzerinde bulunan, Kızlar Dağı eteklerinin başladığı Alimpınar Yaylası ile Kozdağı Yaylası arasında bulunan muhteşem doğa sahasıdır.
Çam ormanları içindeki dik ve keskin kayalıklarından dolayı zorlu bir zirveye sahip Kızlar Dağının heybetli görüntüsü açık havalarda olağan üstü güzelliktedir. Zirveden tüm Antalya’yı ve çevresinde bulunan Antalya’nın gözde dağlarını tamamen açık bir şekilde seyretmek mümkündür. Bu dağın başka bir özelliği ise zirvenin yaklaşık 100 metre altında yer alan, oldukça geniş ve derin mağaralara sahip olmasıdır. Dağın zirvesine çıkmak için birden çok rota bulmaktadır, deneyimli rehberlerle çıkılması önerilir.
Karatepe, Antalya ilinin Konyaaltı ilçesine bağlı bir mahalledir. İsmini mahallede bulunan küçük bir tepeden adını aldığı bilinmektedir. Konyaaltı İlçesine bağlı mahalledir. Mahallelinin yazları kullandığı Kozdağı ve Alımpınarı adında iki tane yaylası mevcuttur.
Mahalledeki her birey birbirine candan bağlıdır acı günlerini mutlu günlerini hep beraber yaşar paylaşırlar. Mahallenin tüm toprakları tapuludur ve tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Düğün ve cenaze yemeklerini köyün önde gelen büyükleri pişirip yine köyün gençleri tarafından servis ederek imece usulü yaparlar. Dışarıdan aşçı garson gibi ekipler getirmezler.
Katılımcılara, şenlik tertip komitesinde yer alan kadınlar tarafından yapılan yöresel aperatif yiyecek olan pişi ve yine yöresel yemeklerden keşkek ikram edilmektedir.
Şenliğe katılanlar günün akşamında yöresel sanatçılar eşliğinde eğlenirler. Yayla şenlikleri temel geçim faaliyeti hayvancılık olan toplulukların, yaylada kaldıkları süre içinde belli bir tarihte gerçekleştirdikleri geleneksel kutlamalardır.
Şenlikler, o yaylanın yaylacıları dışında yaylayı kullanan bütün köy ve kasabaların yaylaya çıkmamış olan ahalisinin, hatta günümüzde başka şehirlerde ve ülkelerde yaşayan yöre insanının da katılımıyla gerçekleştirilir.
Başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin genelinde görülen yaylacılık geleneğiyle doğru orantılı olarak yayla şenlikleri de oldukça yaygındır. Tarihi geçmişi olan şenliklerin yanında son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin çabalarıyla oluşturulan birçok yayla şenliği de gerçekleştirilmektedir.
Yayla şenlikleri özellikle büyük yaylalarda yapılır. Tarihi önceden belirli olan bu şenliklere çeşitli köylerden, kasabalardan, ilçelerden kadın-erkek, genç-yaşlı binlerce insan katılır. Bu birliktelik, tıpkı bayramlar gibi, toplumsal dayanışmayı ve kaynaşmayı, halkın kendi kimliğini ve geleneklerini hatırlamasını sağlar.
Gurbetteki ve sıladaki dostların, akrabaların ve hemşehrilerin bir araya gelmesine vesile olur. Ayrıca şenlikler geçmişten bu yana annelerin kız beğenme, gençlerin ise birbirlerini görme, tanıma ve iletişim kurma ortamı olmuştur.
Türkiye’nin doğusundan batısına geniş bir dağılım gösteren yayla şenlikleri süresince konserler düzenlenir, yöresel çalgılar ve müzik eşliğinde danslar icra edilir. Organizasyon, ulaşım ve tanıtım olanaklarının iyileşmesiyle birlikte turizm faaliyeti kapsamında değerlendirilmeye başlanan ve yerli-yabancı turistlerin katılımıyla gerçekleştirilen şenliklerde, yöre mutfağına has yemekler ve el sanatı ürünleri sergilenir.
Yayla şenliklerinin önemli bir yönünü de panayır havasında geçen renkli pazarları oluşturur. Günümüzde halkın sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik birçok gereksinimine yanıt vermesi nedeniyle yayla şenlikleri, geleneksel bir değişikliğe uğrasa da gittikçe daha büyük bir canlılık kazanarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.
Antalya Körfezini batı ve doğudan bir yay gibi çevreleyerek Göller Yöresine doğru sokulan Batı Toroslar, kıyı gerisinde bir set şeklinde kademeli olarak yükselirler. Yayılış alanı son derece geniş bu dağlık alan, etki alanı ve katılımcı sayısı giderek artan rekreasyon yaylacılığın merkezi durumundadır.
Batı Toros yaylacılığının tarihi işlevi konar-göçer grupların sürdürdüğü hayvancılık amaçlı geleneksel yaylacılık faaliyetleri ile karakterizedir. Bu yaylalarda sürdürülen yaylacılık faaliyetleri zaman içinde bazı önemli değişiklikler geçirmiştir. Süreçte bazı yaylalar dönüşüme uğramış, bazıları geleneksel yapılarını korumuş, bazıları da yeni yayla yerleşmeleri olarak ortaya çıkmıştır.
Bu değişim süreci ile birlikte, yaylacılık amaçları, konut tipleri, yayla takvimleri gibi yönleriyle birbirinden farklı nüfus kitleleri Batı Toroslar’da bir araya gelmiştir. Her türlü doğal ve kültürel özelliğini turistik ürüne dönüştürebilme yeteneğine sahip, dünya turizminin başkenti olarak kabul gören, ülke turizminin öncüsü Antalya, uzun yıllardır gerçekleştirdiği ulusal ve uluslar arası fuar ve festivallere, son zamanlarda yayla şenliklerini de eklemiştir.
Kültürün tanıtılmasına yönelik, ekonomik amaçlar gözetmeyen toplumsal faaliyetler olan bu etkinliklerin birçoğunun zaman içerisinde bu niteliğinden uzaklaşarak kültür turizminin bir parçasına dönüştüğü görülmektedir. Bu filmimizin temel amacı Batı Toroslar’da yaylaların fonksiyonel değişimini ve yayla şenliklerinin bu sürece katkılarını yöre insanına farkındalık için sunmaktır.
Toros Dağları’nda yaylalar ve yaylacılık faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı yerlerden birisi de bu Batı Toroslardır. Antalya Körfezi batısındaki bu dağlık saha, başta Antalya ovaları olmak üzere kıyı kuşağı ve yakın çevresinden birçok yönüyle ayrılır.
Tarım alanlarını kısıtlaması, yerleşmelerin yatay gelişimlerine engel olması ve kıyı kesiminden belirgin çizgilerle ayrılan doğal çevre özellikleri bile bu yüksek dağlık sahanın önemini azaltmamıştır. Aksine başta Antalya kenti olmak üzere, çevre yerleşmelerin birçoğu bu dağlık alana karşı özel bir ilgi duymaktadır. Bu ilgi temelde Türk yayla ve yaylacılık kültürünün yaşandığı coğrafi nedenlere dayalıdır.
Yayla şenlikleri aynı zamanda insanlar için bir arada olmayı, bir araya gelmeyi arzuladığını gösteriyor. Ülkenin gidişatına bakıldığında birlik olmaya ne kadar ihtiyaç olduğu görülebilir. Böyle hep birlik içinde olunması gerekmektedir.  
Yayla şenlikleri insanların günlük hayatına ayrı bir renk ve ahenk katıyor.  Bu etkinlikler sosyal hareketlenmeye, sosyal barışa, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sosyal ve ekonomik olarak Türkiye’nin zinde kalmasını sağlıyor.
Alimpınarı Yaylası Keşkek Şenlikleri her geçen yıl daha hareketli geçecektir. Yaz mevsiminde halk; Alimpınarı yaylasında buluşmaya devam edecektir, birlik ve beraberlik pekişecektir. Hep birlikte eğlenmek ve bir arada olabilmek temel amaç olduğu sürece halk bilinçlenecektir. Şenliğe katılanlar günün akşamında yöresel sanatçılar eşliğinde muhteşem keyifle eğlendiler.
---------------------------------------------
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak Sökmen
Çekim Tarihi : 18.08.2018
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 20.08.2018
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/mehmetsokmen1

Bu haber 259 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Gezi Notlarımız

Şah Gölü El-Gölü - Tebriz İran

Şah Gölü El-Gölü - Tebriz İran Şah Gölü El-Gölü - Tebriz İran

Limyra Antik Su Kenti - Tanrıçaların Yıkandığı Saklı Sular Sahası - Finike

Limyra Antik Su Kenti - Tanrıçaların Yıkandığı Saklı Sular Sahası - Finike Limyra Antik Su Kenti - Tanrıçaların Yıkandığı Saklı Sular Sahası - Finike

Contributor

HAVA DURUMU


Google Translate

Mehmet SÖKMEN - 05325258493 Bu web sitesindeki tüm videoların linklerini adımızı göstererek kullanabilirsiniz ISBN: 978-605-88104-0-2
RSS Kaynağı |